TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ANDREA WEİSS icon down
Andrea Weiss
Andrea Weiss
2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı

andrea.weiss@mailbox.org

Andrea Weiss, Kafkaslar ve komşu ülkeleri üzerine uzmanlaşmış bir sosyal antropologdur. Ana ilgi alanları siyasal antropoloji, sınır bölgeleri, sınır ötesi bağlantılar, merkez-çevre ilişkileri, ekonomik antropoloji ve altyapıdır. Viyana Üniversitesi’nde sosyal antropoloji ve siyaset bilimi doktorası yapmış ve aynı zamanda Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nden Orta Asya ve Kafkas Çalışmaları üzerine yüksek lisans dereceleri almıştır.

Weiss, Halle’deki Max-Planck-Institute for Social Anthropology, İstanbul’daki Orient Institute  gibi birçok kurumdan burs almış olmasının yanında Budapeşte’deki Central European University’den Marie-Curie bursu almıştır.  Ayrıca AB tarafından fonlanan bir konsorsiyum olan ISSICEU (Kafkaslarda Toplumlar İçi ve Toplumlar Arası İstikrarsızlığın Kaynakları ve AB’nin Karşılık Vermek için Fırsatları)’nun bir parçası olarak Alman Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Weiss, Hırvatistan, Gürcistan, Abhazya Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ve İran’da saha araştırmaları yürütmüştür. Yakın zamanda, Franziska Smolnik ile birlikte Routledge tarafından yayınlanan “Reconfigurations of Political Space in the Caucasus” kitabını düzenlemiştir.

Proje: “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısallığında Türkiye’nin Rolü”

Taşımacılık koridorlarının, boru hatlarının ve diğer mega projelerin öyküleri çoğunlukla AB ve Çin gibi küresel güçler arasındaki yenilenen jeopolitik rekabetin eski hikayelerini ve daha küçük milletlerin kendi sınırlarındaki hakimiyetlerini içinde barındırıyor. Bu jeopolitik imge ayrıca son zamanlarda kurulan, Avrupa ile Çin arasında daha büyük bağlantısallık sağlamayı amaçlayan taşımacılık koridorlarına da dikkat çekiyor. Bu proje, böyle bir altyapı projesini, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunu analiz ediyor. Çoğunlukla “Yeni İpek Yolu” olarak adlandırılan BTK, hem bir inşa edilmiş çevre altyapı projesi hem de bir tür maddileştirilmiş jeopolitik imge olarak farklı ölçeklerdeki çeşitli aktörleri birbirine bağlayan sınır ötesi bir bağlantı noktası. Projeyi kapsayan ana aktörler TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları), yük ve yolcu trafiği ile ilgilenen Türk ve uluslararası şirketler, demiryolu idaresi ve inşası ile ilgilenen yerel devlet ve devlet dışı kurumlar ve bununla birlikte Türkiye-Gürcistan sınır bölgesinin sakinleridir.

Proje yerel, yerel ötesi, sınır ötesi, ve küresel ölçeklerde BTK’nın nasıl Avrupa-Asya bağlantısallığını güçlendirdiğini inceliyor. Hangi aktörlerin hangi iddiaları dile getirdiğini, bu aktörlerin BTK’yı ifade etmek için ve ne amaçla hangi jeopolitik imgeleri ve anlatıları kullandığını ve ek olarak BTK’nın gelişmiş bağlantısallık vaadinin ne kadar sürdürülebilir olduğunu araştırıyor.

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2019/20 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Andrea Weiss, Sinan Erensü, Ellen Kollender, Akgün İlhan, ve Gökçe Uysal aramıza katıldılar. 

Andrea Weiss | Bakü-Tiblis-Kars Trenyolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısında Türkiye’nin Rolü

Sinan Erensü | Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Dönüşümünde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Olasılıkları

Ellen Kollender | Zorunlu Göç Dönemlerinde Kapsayıcı Eğitim Üzerine Sivil Toplum Aktörlerinin Görüşleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri

Akgün İlhan | İklim Değişikliği Çağında Türiye’deki Şehir Suyu Talep Yönetimi Olasılıklarını İzlemek: İstanbul ve Berlin’den Ders Çıkarmak

Gökçe Uysal | Mültecilerin İşgücüne Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya birbirinden ne öğrenebilir?

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.