TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ANDREW O'DONOHUE icon down
Andrew O'Donohue
Andrew O'Donohue
Araştırmacı

Andrew O'Donohue, İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısıdır ve siyasi kutuplaşma, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türkiye iç siyaseti üzerine çalışmaktadır. Thomas Carothers ile birlikte Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma (Brookings Enstitüsü Yayınları, 2019) kitabının editörüdür. Andrew, İPM'ye katılmadan önce Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda Demokrasi, Çatışma ve Yönetişim Programı'nda James C. Gaither üyesi olarak görev yaptı. Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Harvard'ın Phi Beta Kappa topluluğu, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı ve Turkish Heritage Organization’dan araştırma bursu aldı. Çalışmaları Politics & Society, Foreign Affairs dergisinde, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda, Ulusal Demokrasi Vakfı’nda ve Duvar Gazetesi’nde yayımlandı. Andrew, Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi’nde tamamladı.

Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Andrew O'Donohue'nin "Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk (The Five Challenges to Erdoğan's Executive Presidential Rule after the Coronavirus)" başlıklı analizi 9 Eylül 2020'de The German Marshall Fund of United States'de yayımlandı. 

Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Kıdemli Uzman Evren Balta ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek (Turkey, Russia and the West: Reassessing Persistent Volatility, Asymmetric Interdependence, and the Syria Conflict) başlıklı raporu yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma

Araştırmacı Andrew O'Donohue’in Thomas Carothers ile birlikte yazdığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma (Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization) başlıklı kitap 24 Eylül 2019 tarihinde Brookings Enstitüsü Yayınları tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in "İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Senem Aydın-Düzgit ve Andrew O'Donohue ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Polarization and the Pandemic: Comparing Turkey and the United States

Türkiye'nin Değişen Medya Manzarası

İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue, Max Hoffman ve Alan Makovsky’nin Türkiye'nin Değişen Medya Manzarası (Turkey’s Changing Media Landscape) başlıklı raporu Center for American Progress tarafından yayımlandı. Raporu okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Senem Aydın-Düzgit ve Andrew O'Donohue ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Polarization adn the Pandemic: Comparing Turkey and the United States" başlıklı 21. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Andrew O'Donohue katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.