TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ANNA IRMİNA ZADROŻNA icon down
Anna Irmina Zadrożna
Anna Irmina Zadrożna
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Anna Zadrożna is a socio-cultural anthropologist who received her PhD from the University of Oslo in 2021. A graduate of the University of Warsaw and the Warsaw University of Life Sciences, she has a background in ethnology (BA) and environmental protection (BA and MSc degree). Her doctoral research was based on extensive fieldwork carried out in Turkey and North Macedonia. Her work developed the notion of familiarity that directs attention to the importance of the encounters between people and the environments they inhabit, with their social and political history, geomorphology, climate, affective qualities, and non-human inhabitants. Her research and teaching interests include environmental humanities, migration, memory and “identity,” political anthropology, spirituality, and health.

Previously, she was an affiliate visiting researcher at the University of Toronto, University College London, and the University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje. She held a Tübitak-Bideb fellowship at Yeditepe University in Istanbul and worked at the University of Graz. Her writings have been published in book chapters and articles in Nationalities Papers and the Anthropological Journal of European Cultures. Alongside her academic career, Anna has worked and volunteered in NGOs in Macedonia and Poland and has actively participated in a civil society organization in Turkey.

Proje: "Şehirlerin ayakta kalması için yeşil alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler"

İstanbul için yeni vizyon, şehri "yeşil" hale getirmek. Bu bağlamda, belediyelerin stratejik planları yeşil alanların (kısaltma ile YA) ve ağaçların sayısını artırmayı öncelikli eylemleri arasına koymakta ve YA'nın sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu için çok önemli olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, YA yönetimine ilişkin kararların nasıl alındığı, vatandaşların bu sürece dahil olup olmadığı, olduysa nasıl olduğu, sürdürülebilir yönetim ve YA gibi önemli kavramların ne kadar anlaşıldığı net değildir. İklim değişikliğinin etkileri ortaya çıktıkça, İstanbul sıcak dalgaları, su kıtlığı ve hava kirliliği ile boğuşuyor ve şehri çevreleyen ormanlar azalıyor; ancak kalkınma politikası tercihi uğruna genellikle “yeşil” hedeflerden ödün veriliyor.

Bu proje, bu gibi sorunlara müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Proje, YA'nın sürdürülebilir yönetiminin zorluklarına tümevarımsal bir yaklaşım ortaya koymakta; bunu ise YA'yı sosyo-doğalar olarak inceleyerek; vatandaşların seslerini karar vericilerin, STK'ların ve uzmanların sesleriyle bir araya getirerek ve seçilen YA'nın sosyo-ekolojik bir değerlendirmesini sunarak yapmaktadır. Bu araştırma boyunca üretilen bilgiler, İstanbul’daki YA'ların yönetimi için pratik kılavuzlar oluşturacak ve sosyal bilimler içindeki iklim değişikliği alanına katkıda bulunacaktır.