TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ANNA ZADROŻNA icon down
Anna Zadrożna
Anna Zadrożna
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Anna Zadrożna, 2021'de Oslo Üniversitesi'nden doktora derecesini almış sosyo-kültürel bir antropologdur. Varşova Üniversitesi ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi mezunu, etnoloji (Lisans) ve çevre koruma (Lisans ve yüksek lisans derecesi) alanlarında altyapısı vardır. Doktora araştırması, Türkiye ve Kuzey Makedonya'da yürütülen kapsamlı saha çalışmasına dayanmaktadır. Çalışmaları, sosyal ve politik tarihleri, jeomorfolojisi, iklimi, duygusal nitelikleri ve insan olmayan sakinleri ile insanlar ve yaşadıkları ortamlar arasındaki karşılaşmaların önemine dikkat çeken aşinalık kavramını geliştirdi. Araştırma ve öğreti ilgi alanları arasında çevreci beşerî bilimler, göç, hafıza ve “kimlik”, politik antropoloji, ruhanilik ve sağlık bulunmaktadır.

Daha önce, Toronto Üniversitesi, Londra Koleji Üniversitesi ve Üsküp’teki Kiril Metodis Üniversitesi'nde misafir araştırma görevlisi olarak bulunmuştur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Tübitak-Bideb bursunu kazanmış ve Graz Üniversitesi'nde çalışmıştır. Yazıları Nationalities Papers ve Anthropological Journal of European Cultures'daki kitap bölümlerinde ve makalelerde yayınlanmıştır. Anna, akademik kariyerinin yanı sıra Makedonya ve Polonya'daki STK'larda hem çalışmış hem de gönüllülük yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak yer almıştır.

Proje: "Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler"

İstanbul için yeni vizyon, şehri "yeşil" hale getirmek. Bu bağlamda, belediyelerin stratejik planları yeşil alanların (kısaltma ile YA) ve ağaçların sayısını artırmayı öncelikli eylemleri arasına koymakta ve YA'nın sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu için çok önemli olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, YA yönetimine ilişkin kararların nasıl alındığı, vatandaşların bu sürece dahil olup olmadığı, olduysa nasıl olduğu, sürdürülebilir yönetim ve YA gibi önemli kavramların ne kadar anlaşıldığı net değildir. İklim değişikliğinin etkileri ortaya çıktıkça, İstanbul sıcak dalgaları, su kıtlığı ve hava kirliliği ile boğuşuyor ve şehri çevreleyen ormanlar azalıyor; ancak kalkınma politikası tercihi uğruna genellikle “yeşil” hedeflerden ödün veriliyor.

Bu proje, bu gibi sorunlara müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Proje, YA'nın sürdürülebilir yönetiminin zorluklarına tümevarımsal bir yaklaşım ortaya koymakta; bunu ise YA'yı sosyo-doğalar olarak inceleyerek; vatandaşların seslerini karar vericilerin, STK'ların ve uzmanların sesleriyle bir araya getirerek ve seçilen YA'nın sosyo-ekolojik bir değerlendirmesini sunarak yapmaktadır. Bu araştırma boyunca üretilen bilgiler, İstanbul’daki YA'ların yönetimi için pratik kılavuzlar oluşturacak ve sosyal bilimler içindeki iklim değişikliği alanına katkıda bulunacaktır.

İstanbul'un Sokak Otları

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Anna Zadrożna ve İstanbul Üniversitesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cihan Erdönmez'in “İstanbul'un Sokak Otları” başlıklı makalesi İPA İstanbul Kent Araştırmaları ve Düşünce Dergisi'nde yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

İstanbul'un Yeşil Alanları Sempozyumu: Kent ve Doğal Bitkiler

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Anna Zadrożna tarafından düzenlenen ''İstanbul'un Yeşil Alanları Sempozyumu: Kent ve Doğal Bitkiler'' başlıklı etkinlik Cihan Erdönmez, Akgün İlhan, İbrahim Dedeoğlu ve Matthew Gandy'nin katılımıyla 18-19 Eylül'de İPM’de gerçekleşti. Etkinlikte, Matthew Gandy'nin "Natura Urbana" isimli belgeseli de yer aldı.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.