TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ANNEGRET WARTH icon down
Annegret Warth
Annegret Warth
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Annegret Warth, uluslararası karşılaştırmalı gençlik ve gençlik refahı üzerine çalışan bir eğitim bilimcidir. Hamburg’daki Helmut Schmidt Üniversitesi’nde eğitim çalışmaları alanında yaptığı doktorasının son aşamasında olan Warth, doktora tezinde, Türkiye’deki gençliğin heterojen dışavurumlarını; nesilsel, geçişken ve gençlik kültürü perspektiflerini bir araya getirerek incelemektedir. Bundan önce, gençlik değişim programlarında inovasyonu destekleyen Alman ulusal ağı “Diyalogta Araştırma ve Uygulama”da proje lideri ve Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi’nde araştırma ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Warth, geçtiğimiz 10 yılda, gençlik çalışmaları ve gençlik değişimi üzerine araştırma ve uygulamalarda Türkiye’ye odaklanan çalışmalar yapmıştır. Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü (German-Turkish Youth Bridge), Federal Almanya Cumhuriyeti Uluslararası Gençlik Çalışması Uzmanlık Kuruluşu (IJAB) ve Stiftung Mercator dahil olmak üzere gençlik değişimi paydaşları için aktif olarak danışmanlık yapmıştır. 2008-10 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nde gençlik çalışanı ve proje koordinatörü olarak çalışmıştır.

Warth, Tübingen Üniversitesi, Marburg Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri üzerine eğitim görmüştür. Öğrenimi sırasında yaygın eğitim, sosyoloji, barış ve çatışma bilimleri üzerine odaklanmıştır.

Proje: “Gençlik Değişimi Aktörleri Olarak Belediyeler: Örnek bir Vaka Analizi olarak Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetim Yapıları”

Almanya ve Türkiye arasındaki gençlik değişimleri, gençler arasında kültürlerarası etkileşim, yeni bakış açıları ve dayanışma oluşturmayı hedeflemektedir. Siyasi ilişkilerde kriz ve zorluk zamanlarında gençlik değişimi, gençler arasında etkileşim ve diyaloğu sürdürmek ve Almanya-Türkiye arasındaki kurumsal işbirliğini korumak açılarından önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. Türkiye’de gençlik örgütleri Almanya-Türkiye arasındaki gençlik değişiminde temel ortaklar olmasına rağmen belediye ve yerel ağların rolü henüz yeterince derinlikli incelenmemiştir.

Bu proje, uluslararası gençlik araştırmaları ve siyaset bilimi yaklaşımlarından yararlanarak belediye ve yerel ağların yerel gençlik çalışma kurumlarının uluslararası hale gelmesini nasıl destekleyebileceğini inceleyecektir. Bu araştırma, karar alıcılar, araştırmacılar, yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında bir diyalog oluşturacak; Almanya ve Türkiye arasındaki gençlik değişimine olan desteği ilerletmek için sürdürülebilir yöntemleri araştıracaktır.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

Yerelde Potansiyeli Keşfetmek: Türkiye'de Yerel Gençlik Politikalarını Geliştirmek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Annegret Warth’ın Gençlik Örgütleri Forumu ve Friedrich Ebert Stiftung ile birlikte AGÜ Gençlik Fabrikası, Nilüfer Gençlik Meclisi, Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ve Yereliz (Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği)’nin desteğiyle düzenlediği “Yerelde Potansiyeli Keşfetmek: Türkiye’de Yerel Gençlik Politikalarını Geliştirmek (Exploring Potential at the Local Level: Fostering Local Youth Policy in Turkey)” konulu çalıştay, 2-4 Kasım 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.