TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ARZU KARAKULAK icon down
Arzu Karakulak
Arzu Karakulak
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Arzu Karakulak, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Tilburg Üniversitesi (Hollanda) ve Koç Üniversitesi'nden Sosyal, Endüstriyel-Örgütsel ve Kültürlerarası Psikoloji alanında ortak doktora derecesi aldı. Doktorasından önce Almanya'da psikolog olarak çalıştı ve burada Tübingen Eberhard-Karls Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Azınlık gençlerinin refahı ve kültürel etkileşimi için gönüllülük ve çeşitli sosyal kimlik biçimlerinin (örneğin etnik, dini, ulusal) işlevleri de dahil olmak üzere prososyal davranışların öncülleri ve sonuçlarının kültürler arası karşılaştırmalı çalışmasına ilgi duyan Türk-Alman bir araştırmacıdır.

Ek olarak, ahlaki karar verme ve liderliğin ortaya çıkışının evrensel ve kültürel öncüllerini incelemekle ilgilenmektedir. Araştırmaları, Journal of Personality and Social Psychology, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Personality and Individual Differences ve Journal of Adolescence gibi yüksek etkili, hakemli dergilerde yayınlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi (BAUMUS) ve Koç Üniversitesi Liderlik Laboratuvarı'na bağlı akademisyendir.

Proje: “Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak”

Yüksek ölüm oranı, ciddi kısıtlamaları ve ağır ekonomik kayıplarıyla COVID-19 salgını, azınlık grup üyelerine karşı şiddeti, etnosentrizmi, aşırıcılığı ve önyargıyı besleyen büyük tehdit algılarını uyandırdı. Yine de COVID-19 tehdidine verilen tepkiler çok çeşitli olmuştur. Her birey ve her toplum, azınlık grup üyelerine karşı önyargılı bir tutum göstermemiştir ve bu araştırma projesi bu konuyu ele almaktadır. Araştırma, önde gelen sosyal-psikolojik (mesela Sosyal Kimlik Kuramı ve Entegre Tehdit Teorisi) ve evrimsel yaklaşımları ( Patojen Kaçınma Modeli gibi) birleştirerek, mültecilere karşı önyargıyı azaltmaya yardımcı olan psikolojik ve sosyo-kültürel koşulları anlarken aynı zamanda genç yetişkinlerin refah seviyesini de arttırmayı hedeflemektedir. Bu projeden elde edilen bilgi sadece COVID-19 salgınıyla alakalı olarak karşılaşılan zorluklarla ilgili olmakla kalmayacak, aynı zamanda bilim insanlarını ve politika belirleyicilerini, örneğin iklim değişikliğinin küreselleşen ekonomiler üzerindeki etkileri ve kıtlık dinamikleri ile ilgili olan gelecekteki küresel ayaklanmaları daha iyi yönetmek için stratejilerle donatacaktır.