TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ARZU KARAKULAK icon down
Arzu Karakulak
Arzu Karakulak
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

Arzu Karakulak, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Tilburg Üniversitesi (Hollanda) ve Koç Üniversitesi'nden Sosyal, Endüstriyel-Örgütsel ve Kültürlerarası Psikoloji alanında ortak doktora derecesi aldı. Doktorasından önce Almanya'da psikolog olarak çalıştı ve burada Tübingen Eberhard-Karls Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Azınlık gençlerinin refahı ve kültürel etkileşimi için gönüllülük ve çeşitli sosyal kimlik biçimlerinin (örneğin etnik, dini, ulusal) işlevleri de dahil olmak üzere prososyal davranışların öncülleri ve sonuçlarının kültürler arası karşılaştırmalı çalışmasına ilgi duyan Türk-Alman bir araştırmacıdır.

Ek olarak, ahlaki karar verme ve liderliğin ortaya çıkışının evrensel ve kültürel öncüllerini incelemekle ilgilenmektedir. Araştırmaları, Journal of Personality and Social Psychology, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Personality and Individual Differences ve Journal of Adolescence gibi yüksek etkili, hakemli dergilerde yayınlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi (BAUMUS) ve Koç Üniversitesi Liderlik Laboratuvarı'na bağlı akademisyendir.

Proje: “Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak”

Yüksek ölüm oranı, ciddi kısıtlamaları ve ağır ekonomik kayıplarıyla COVID-19 salgını, azınlık grup üyelerine karşı şiddeti, etnosentrizmi, aşırıcılığı ve önyargıyı besleyen büyük tehdit algılarını uyandırdı. Yine de COVID-19 tehdidine verilen tepkiler çok çeşitli olmuştur. Her birey ve her toplum, azınlık grup üyelerine karşı önyargılı bir tutum göstermemiştir ve bu araştırma projesi bu konuyu ele almaktadır. Araştırma, önde gelen sosyal-psikolojik (mesela Sosyal Kimlik Kuramı ve Entegre Tehdit Teorisi) ve evrimsel yaklaşımları ( Patojen Kaçınma Modeli gibi) birleştirerek, mültecilere karşı önyargıyı azaltmaya yardımcı olan psikolojik ve sosyo-kültürel koşulları anlarken aynı zamanda genç yetişkinlerin refah seviyesini de arttırmayı hedeflemektedir. Bu projeden elde edilen bilgi sadece COVID-19 salgınıyla alakalı olarak karşılaşılan zorluklarla ilgili olmakla kalmayacak, aynı zamanda bilim insanlarını ve politika belirleyicilerini, örneğin iklim değişikliğinin küreselleşen ekonomiler üzerindeki etkileri ve kıtlık dinamikleri ile ilgili olan gelecekteki küresel ayaklanmaları daha iyi yönetmek için stratejilerle donatacaktır.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.