TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Aslıhan Hatunoğlu Okay
Aslıhan Hatunoğlu Okay
İPM İklim Değişikliği Departmanı İdari İşler Görevlisi

Aslıhan Hatunoğlu, 2024 yılından bu yana İstanbul Politikalar Merkezi'nde İklim Değişikliği Departmanı İdari İşler Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2016 - 2023 yılları arasında farklı kriz ve içerik bağlamlarında çeşitli insani yardım sektörlerinde kalkınma programları yürütmüş, ilgili tüm ortakları idare etmiş ve uluslararası insani yardım ve kalkınma kuruluşları için sahada program kalitesini sağlamıştır.

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise Bilgi Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Bölümü'nden 'Borçluluğun Gündelik Deneyimleri' başlıklı teziyle almıştır: Türkiye Örneği' başlıklı teziyle tamamladı. Halen SOAS, University of London'da İklim Değişikliği ve Kalkınma alanında ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.