TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

AYHAN KAYA icon down
Ayhan Kaya
Ayhan Kaya
AB/Almanya-Türkiye İlişkileri Jüri Üyesi

Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi, Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Jean Monnet Kürsüsü Başkanı, Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Direktörü ve Türkiye Bilim Akademisi üyesidir. 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. Kaya, halihazırda, 2019 yılında başlayan ve 2023 yılı sonuna kadar sürecek olan Avrupa’da gençler arasında yükselen radikalleşme konulu bir Avrupa Araştırma Konseyi çalışması yürütmektedir (ERC Advanced Grant).

Kaya, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2016-2017 yılları arasında Floransa’da bulunan European University Enstitüsü’ndeki Robert Schuman Centre for Advanced Studies’de Jean Monnet Fellow olarak araştırmalarını yürütmüştür. Bu dönemde, New York Üniversitesi Floransa Kampüsünde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir; 2013 Yılında Aziz Nesin Profesörü olarak Almanya’da Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde ve 2011 yılında da Willy Brandt Profesörü olarak İsveç’te Malmö Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiş ve dersler vermiştir.

Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ hareketler ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler konusunda araştırmalarını yürüten  Kaya’nın, diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan, mülteciler, popülizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında kitap, makale ve tercümeleri vardır.

Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum: Türkiye’de Vesayet Demokrasisi ve Sivil Toplumu Savunmak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Jean Monnet Centre of Excellence Direktörü Prof. Dr. Ayhan Kaya'nın "Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum: Türkiye’de Vesayet Demokrasisi ve Sivil Toplumu Savunmak (Democracy and Civil Society in Turkey: Contesting Tutelage)" başlıklı yorum yazısı Haziran 2015'de Global Turkey in Europe'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Global Turkey in Europe II: Türkiye-AB İlişkilerinde Enerji, Göç, Sivil Toplum ve Vatandaşlık Konuları

(Eylül 2013 - Nisan 2014)

Bu kitap, AB ve Türkiye'nin bu politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğini araştırmaktadır ve bu nedenle dünyada ortak bir Türkiye-Avrupa geleceğinin şekillendirilmesi konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.