TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

AYŞE EZGİ GÜRCAN icon down
Ayşe Ezgi Gürcan
Ayşe Ezgi Gürcan
2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ayşe Ezgi Gürcan, Orta Doğu Çalışmaları, Türkiye Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine uzmanlaşmış bir siyaset bilimcidir. Din, politika ve azınlık hakları başlıca uzmanlık alanları olarak yer almaktadır. Dini azınlıkların -özellikle Alevi topluluğunun- demokratik içerilmesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca, Türkiye'de uluslararası azınlık hakları normlarının uygulanması ve bu konudaki AB norm formasyonlarının uygulanma zorluklarını araştırmaktadır. Güncel olarak, Alevilerin Türkiye ve Almanya'da demokratik içerilmesi ve dini eğitim arasındaki kompleks ilişki üzerine odaklanmıştır.

2013 yılında doktorasını Sabancı Üniversitesi'nden almıştır. Tezinde, değişen siyasal fırsat yapılarının ve Alevilerin kolektif kimliğinin ortak menfaatlerini nasıl etkilediğini Türkiye ve Almanya'daki Alevi menfaat politikaları üzerine odaklanarak araştırmıştır. Doktorasından önce, yüksek lisans derecesini Arapça, Farsça, Türkçe Çalışmaları ve Kültürü üzerine Leiden Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Sosyoloji üzerine lisans, Orta Doğu Çalışmaları üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

Türkiye’deki Dini Eğitimin Problemleri: Alevi Vatandaş Atılımı ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesinin Sınırları

2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ayşe Ezgi Gürcan’ın “Türkiye’deki Dini Eğitimin Problemleri: Alevi Vatandaş Atılımı ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesinin Sınırları (The Problems Of Religious Education In Turkey Alevi Citizen Action And The Limits Of ECTHR)” başlıklı politika notu Eylül 2015'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Alevi Din Eğitimi ve Öğretimi: Politika, Etki ve Yayılım

Girişim tarafından düzenlenen “Alevi Din Eğitimi ve Öğretimi: Politika, Etki ve Yayılım (Alevi Religious Education: Policy, Impact & Diffusion) (Alevitischer Religionsunterricht: Politik, Wirkung und Diffusion)” başlıklı panel 19 Eylül 2015‘te Berlin Graduate School of Social Sciences’ta gerçekleşti. Etkinlik, Mercator-İPM Araştırmacısı Ayşe Ezgi Gürcan tarafından düzenlendi.