TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

BARIŞ COŞKUN icon down
Barış Coşkun
Barış Coşkun
DDA Projesi Saha Koordinatörü

Barış Coşkun, 2009-2013 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) bünyesinde gönüllü saha sorumluluğu ve akran eğitmenliği yaparak sivil toplum çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olarak lisans derecesini almıştır. 2016-2017 akademik yılında Venedik, İtalya’da bulunan European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) kurumunda bir yıllık yüksek lisans programına katılmış; ‘Kent Hakkı’ üzerine tez çalışmasını tamamlayarak European Masters of Arts (E.MA) Masteroni derecesini almıştır. 2017 Eylül-2018 Ocak döneminde Strasbourg, Fransa’da bulunan Avrupa Konseyi Sivil Toplum Departmanı bünyesinde stajını tamamlamıştır. 2018 yılı Temmuz ayından bu yana Denge ve Denetleme Ağı’nda  Savunuculuk ve Üye İlişkileri Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.