TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Barış Karapınar
Barış Karapınar
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi’nde iklim değişikliği ekonomisi ve uluslararası ticaret lisansüstü dersleri vermektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin Sivil Toplum Örgütleri Paneli’nde çalışmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin iklim değişikliğinin etkileri, uyum ve zarar görülebilirlik üzerine olan beşinci değerlendirme raporunun baş yazarlarındandır. An itibariyle Hükümetler Arası İklim Paneli’nin teknik heyetinin üyesidir. Karapınar daha önceden TEMA Vakfı genel müdürü olarak çalıştı. İsviçre Bern Üniversitesi’nde ticaret ve iklim değişikliği araştırma programının koordinatörlüğünü yaptı. Aynı zamanda Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü  (Overseas Development Institute-ODI) Londra’da çalıştı.

“Gıda Krizleri ve DTÖ” (Cambridge Üniversitesi Yayınları,2010) ve “Türkiye Tarımında Yapısal Reforumu Yeniden Düşünmek: Dünya Bankasının Stratejisinin Ötesi” (Nova Science Yayınları, 2010) kitaplarının baş yazarıdır. İsviçre Kalkınma Ajansı, Avrupa Parlamentosu ve Alman Kalkınma Kooperatifi ve daha bir çok uluslararası kuruma politik danışmanlık yaptı.

Proje: “İklim Değişikliği ve Toprak: Türkiye’de Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Yoluyla Adaptasyon ve Mitigasyon Sinerjilerini Dengelemek”

Toprak bazlı sera gaz emisyonları –tarım, ormancılık ve toprak kullanımından kaynaklanan- küresel emisyonların neredeyse dörtte birini oluşturmaktadır. IPCC’ye göre, bu miktarın neredeyse yarısı tarım ve tarımsal üretimden gelirken, kalan yarısı da toprak kullanımı ve toprak kullanımının değiştiği aktivitelerden kaynaklanmaktadır. Bu durumdan ötürü, toprak sektörlerinde emisyonun azaltılması Paris Anlaşması kapsamındaki küresel emisyon azaltım hedeflerine ulaşılmasında ciddi önem taşır. Diğer yandan, toprak ve toprağa dayalı yaşam biçimleri iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissetmektedir ve adaptasyona ihtiyaç duymaya başlamışlardır.

Toprak çok büyük bir doğal karbon yutağıdır ve karbon gömülümü için önemli bir kapasite ve potansiyel taşımaktadır. Tahminlere göre, toprak sistemlerinde, bitki ve toprakta organik karbon maddesi halinde bulunan toplam karbon 2500 GtC’ye denk gelmektedir. Çoğunlukla topraktaki organik madde yüzdesinin yüksek olması verimlilik göstergesidir. Buna göre, toprak karbon gömülümü ve dolayısıyla mitigasyonu için ciddi potansiyel taşısa da daha yüksek organik madde miktarı da üretimi arttırmakta ve ekosistemler ve toplulukların adaptasyon kapasitesini arttırmaktadır. Bunlara göz önünde bulundurarak, bu araştırma Türkiye’de iklim ve toprağın bağlantı noktalarına odaklanacaktır.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

18 Mayıs 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su" başlıklı toplantısı Akgün İlhan, Barış Karapınar, Değer Saygın ve Ümit Şahin'in katılımıyla 18 Mayıs'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

National Geographic Kampüste! İklim Değişikliği ve Dünyamız II

“National Geographic Kampüste!” serisinin ikinci etkinliği 7 Mayıs 2018’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Tarım Platformu ve National Geographic ile ortaklaşarak düzenlenen etkinlikte, fotoğrafları National Geographic, Time, Newsweek gibi birçok derginin kapaklarında çıkan fotoğrafçı ve yazar Reza Deghati ile Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli uzmanlarından 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Barış Karapınar, iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve yoksulluk etkinlerini ele aldı.

National Geographic Kampüste! İklim Değişikliği ve Dünyamız

“National Geographic Kampüste!” serisinin ilk etkinliğinde National Geographic fotoğrafçısı Reza Deghati ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Barış Karapınar, National Geographic’ten Onur Kumbaracıbaşı moderatörlüğünde iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini ele aldı. Etkinlik 17 Nisan 2018’de Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu’nda gerçekleşti

İklim Kafe Konuşmaları 2 – Çiftçiler İklim Değişikliğine Nasıl Uyum Sağlıyor?

İklim Kafe Konuşmaları serisinin ikincisi, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Barış Karapınar’ın “Çiftçiler iklim değişikliğine nasıl uyum sağlıyor? 700 çiftçiyle yapılan anket sonuçları” başlıklı konuşmasıyla, 6 Şubat 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23'ten İzlenimler

İPM’nin düzenlediği, “2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23’ten İzlenimler (2017 Bonn Climate Summit – Impressions from COP23)” başlıklı panel 28 Kasım 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti. İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Pınar Ertör Akyazı ve Barış Karapınar, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan ve Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştılar.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.

İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı tarafından yürütülen Yeşil İklim Yeşil Ekonomi projesinin sonucunda hazırlanan “İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları (Green Economy Policies for Climate)” başlıklı rapor 1 Haziran 2017’de İPM Karaköy ofisinde tanıtıldı

Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları

Birçok ülkede yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlardaki artışlar ve sektörel iklim adaptasyon politikalarının geliştirilmesi iklim değişikliği temelinde sürdürülebilir kalkınma için bir eylem planı oluşturma imkanı doğurdu. Bu sorunları tartışmak ve 2015 Paris İklim Konferansı’na (COP21) hazırlanmak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) ve İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi 16-17 Nisan 2015’te iklim değişikliği konulu iki günlük bir etkinlik (konferans-tartışma ve bilimsel çalıştay) düzenledi.