TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

BETÜL TÜRKERİ icon down
Betül Türkeri
Betül Türkeri
2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı

Betül Türkeri su ve çevre sorunlarına odaklanan bir uluslararası ilişkiler yöneticisidir.

Lisansını Kültürlerarası İletişim ve İşletme alanlarında Saarland Üniversitesinde, yüksek lisansını Avrupa Çalışmaları alanında RWTH Aachen Üniversitesinde tamamlamıştır. Su ve sürdürülebilirlik konularında her zaman tutkulu biri olarak, şu an Su ve Çevre Mühendisliği alanında MSc derecesi için Almanya Weimar’da Bauhaus Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

2020 yılında çeşitli panel tartışmaları, uluslararası konferans ve Türk-Alman Üniversitesinin Avrupa ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı kapsamında uygulama eğitimleri organize ettiği Cologne Üniversitesinde Türkiye ve Avrupa Çalışmaları Merkezine (CETEUS) katılmıştır. CETEUS’ta geçirdiği vakitten önce çocuk haklarını desteklemiş ve UNICEF Almanya için sivil toplum alanında çalışmıştır.

Özellikle gençliği Avrupa siyaseti ve çevresel koruma konularına angaje etmek için çeşitli siyasi projelere dahil olmuştur. Sıfır Atık topluluğunun bir parçası olarak, okyanus ve ormanların korunması, iklim adaleti ve döngüsel ekonomi konularına da ilgisi bulunmaktadır.

Proje: ''İstanbul ve Köln’de Entegre Su Kaynakları Yönetiminde Bilgi ve Kapasite Geliştirme''

Entegre Su Kaynakları Yönetimi (IWRM) altıncı sürdürülebilir kalkınma hedefi (SDG) olan “2030 yılına kadar herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir su ve sanitasyon yönetiminin sağlanması”na ulaşmak için küresel ana ve paradigmatik olarak önemli bir uygulama yaklaşımı oldu. Yüzey suları, akiferler ve kıyı sularının etkileşimi, sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve ekosistemlerin işleyişini korumak için miktar ve kalite açısından sürdürülebilir bir şekilde yönetilmelidir. Bu bağlamda ekolojik, iktisadi ve sosyal hedefler birbirine bağlanmalıdır. Ek olarak, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi çeşitli sosyal ve özel aktörlerin ve paydaşların plan yapım ve karar alım süreçlerinde aktif katılım ve işbirliğini gerektiriyor.

Bilgi ve Kapasite Gelişimi çerçevesinde, bu proje Köln’ün ve seçilmiş İstanbul ilçelerinin IWRM yaklaşımını analiz etmeyi, karşılaştırmayı ve ölçmeyi; yerel yetkilileri, su sektörünü ve iki şehrin halkını karşılıklı alışveriş ve öğrenme için bir araya getirmeyi amaçlıyor.

 

StEB Köln ve İSKİ Arasında Saha Ziyareti ve Deneyim Paylaşımı

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği "StEB Köln ve İSKİ Arasında Saha Ziyareti ve Deneyim Paylaşımı" başlıklı etkinlik, 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Betül Türkeri'nin girişimi ile Köln'de 20-22 Ağustos'ta gerçekleşti.

Suya Duyarlı Bir Kent Düşünmek: İstanbul ve Köln

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği "Suya Duyarlı Bir Kent Düşünmek: İstanbul ve Köln" başlıklı yuvarlak masa toplantısı, 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Betül Türkeri'nin girişimi ve İSKİ ile StEB Köln'den yetkililerin katılımıyla 25 Nisan'da gerçekleşti.