TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

BÜLENT ARAS icon down
Bülent Aras
Bülent Aras
Kıdemli Uzman

Bülent Aras, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Rensselaer Polytechnic Institute’de misafir Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. 2009-2014 yılları arasında zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun akademik danışmanı olarak çalışmıştır. Türk dış politikası, Orta Doğu siyaseti ve Orta Asya konusunda önde gelen uzmanlardan birisi olan Aras; Oxford Analytica, Microsoft ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi birçok kuruma danışmanlık yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında International Centre for Black Sea Studies’in Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.

Bülent Aras, İPM'ye katılmadan 2009-2013 yılları arasında, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) ve Diplomasi Akademisi'ne başkanlık yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde ders vermiştir. 2010 yılında Oxford'daki St. Anthony Koleji’nde Türk Çalışmaları Kıdemli Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 2004 yılı yazında Paris merkezli European Union Institute of Security Studies’de, 2003 yılında Oxford Üniversitesi'nin St. Anthony Koleji'nde ve 1998'de Indiana Üniversitesi'nin Avrasya Araştırmaları Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Aras, arasında Türkiye’de Devlet Krizi (Syracuse, 2020),  Filistin-İsrail Barış Süreci ve Türkiye (Novascience, 1998), Yeni Avrasya Jeopolitiği ve Türkiye'nin Konumu (Frankcass, 2002), Türkiye ve Büyük Ortadoğu (TASAM, 2004) ve editör olarak yer aldığı Arap Baharı, Türkiye ve Ötesi (Routledge:2016) Petrol ve Jeopolitik Hazar Denizi Bölgesi (Praeger, 1999) ve 11 Eylül ile Dünya Siyaseti (FUP: 2004)’nin bulunduğu yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan 13 kitap kaleme almıştır.

Makaleleri birçok dergi ve gazetede yayımlanmış; Farsça, Rusça ve Arapça gibi çeşitli dillere çevrilmiştir. Yazıları Alternatives, Middle East Policy, Journal of Third World Studies, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Arab Studies Quarterly, Third World Quarterly, Political Science Quarterly, International Journal, Futures, Journal of Southern Europe and the Balkans, Mediterranean Quarterly, Nationalism and Ethnic Policy ve Central Asia/Caucasus’da yayınlandı. 2009 ve 2010'da Sabah gazetesinde dış politika üzerine haftalık köşe yazıları yazmıştır. Perceptions ve Avrasya Dosyası dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Aras, Turkish Studies, Journal of Balkans and Near Eastern Studies, Third World Quarterly, Alternatives: Global, Local, Political, Central Asia/Caucasus, International Law and Politics, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Ortadoğu Etüdleri ve Stratejik Öngörü dergilerinin yayın kurulunda görev yapmaktadır.

Aras, Türk dış politikası, Ortadoğu, Asya ve Afrika'da güvenlik ile ilgili çeşitli konularda bir dizi konferans düzenlemiş ve çeşitli kongrelerin bilimsel komiteleri üyesi olmuştur. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) ve Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’nin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1994 yılında lisansını tamamlayan Aras, aynı uzmanlık alanında 1996 yılında yüksek lisans ve 1999 yılında doktora derecesini almıştır.

Türkiye'de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın Türkiye’de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü (State Capacity, Foreign/Security Policy and Political Crisis in Turkey: The Promise of Administrative Reform) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Devletinin Çatışma Çözümündeki Rolü

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın Türk Devletinin Çatışma Çözümündeki Rolü (The Role of the Turkish State in Conflict Resolution) başlıklı raporu Aralık 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Katar Krizi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar‘ın “Türk Dış Politikası ve Katar Krizi (Turkish Foreign Policy and The Qatar Crisis)” başlıklı politika notu Ağustos 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Türkiye'de Devlet, Kurumlar ve Reform

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın 15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform başlıklı raporu Mart 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Türkiye'nin Dış Politikası

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın 15 Temmuz Sonrası Türkiye’nin Dış Politikası başlıklı raporu Mart 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Eğitim Olanakları ve Zorlukları: Geçici Eğitim Merkezleri ve Sonrası

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Indiana Üniversitesi Doktora Öğrencisi Salin Yasun'un "“Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Eğitim Olanakları ve Zorlukları: Geçici Eğitim Merkezleri ve Sonrası (The Educational Opportunities and Challanges of Syrian Refugee Students in Turkey: Temporary Education Centers and Beyond)" başlıklı politika notu Temmuz 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım (International Humanitarian NGOs and Emergency Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı (International Humanitarian NGOs in Health Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın “Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri (Turkish-Azerbaijani Energy Relations)” başlıklı politika notu Nisan 2014'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Arap Baharı Sonrası Türkiye-AB İlişkilerini Anlamak

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Arap Baharı Sonrası Türkiye-AB İlişkilerini Anlamak (Making Sense of Turkish-EU Relations in the Aftermath of the Arab Spring)" başlıklı politika notu Mart 2013'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Ortadoğu'da Değişen Jeopolitik Dengeler ve Oluşan Düzen: Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecekten Beklentiler

İPM, Japonya’dan Sasakawa Barış Vakfı ve Singapur Ulusal Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nün birlikte organize ettiği “Ortadoğu’da Değişen Jeopolitik Dengeler ve Oluşan Düzen: Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecekten Beklentiler” başlıklı konferans 12 Ocak 2017 tarihinde Singapur Ulusal Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde gerçekleşti.

15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın moderatörlüğünde düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi” başlıklı çalıştay, 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı

İPM, “Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı” konulu çalıştayı 27 Mart 2015'te IPC Karaköy'de düzenledi.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım Çalıştayı

İPM “Uluslararası İnsani STK'lar ve Acil Yardım” konulu çalıştayı 6 Mart 2015'te İPM Karaköy'de düzenledi.