TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

BÜLENT ARAS icon down
Bülent Aras
Bülent Aras
Kıdemli Uzman

Bülent Aras, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Çatışma Çözümü, Arabuluculuk ve Birlikte Yaşam Programı Koordinatörü ve Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Misafir Öğretim Üyesi’dir. 2009-2014 yılları arasında zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun akademik danışmanı olarak çalışmıştır. Türk dış politikası, Orta Doğu siyaseti ve Orta Asya konusunda önde gelen uzmanlardan birisi olan Aras; Oxford Analytica, Microsoft ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi birçok kurumda danışmanlık yapmaktadır. 2011-2014 yılları arasında the International Centre for Black Sea Studies’in Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.

Bülent Aras, İPM'ye katılmadan önce, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) çalışmış ve 2010-2013 yılları arasında Diplomasi Akademisi'ne başkanlık yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde ders vermiştir. 2010 yılında Oxford'daki St. Anthony Koleji’nde Türk Çalışmaları Kıdemli Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 2004 yılı yazında Paris merkezli European Union Institute of Security Studies’de, 2003 yılında Oxford Üniversitesi'nin St. Anthony Koleji'nde ve 1998'de Indiana Üniversitesi'nin Avrasya Araştırmaları Merkezi'nde araştırma uzmanı olarak çalışmıştır.

Aras, arasında Türkiye’de Devlet Krizi (Syracuse, 2020),  Filistin-İsrail Barış Süreci ve Türkiye (Novascience, 1998), Yeni Avrasya Jeopolitiği ve Türkiye'nin Konumu (Frankcass, 2002), Türkiye ve Büyük Ortadoğu (TASAM, 2004) ve editör olarak yer aldığı Petrol ve Jeopolitik Hazar Denizi Bölgesi (Praeger, 1999) ve 11 Eylül ile Dünya Siyaseti (FUP: 2004)’nin bulunduğu yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan 13 kitap kaleme almıştır.

Makaleleri birçok dergi ve gazetede yayımlanmış; Farsça, Rusça ve Arapça gibi çeşitli dillere çevrilmiştir. Yazıları Middle East Policy, Journal of Third World Studies, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Third World Quarterly, Political Science Quarterly, International Journal, Futures, Journal of Southern Europe and the Balkans, Mediterranean Quarterly, Nationalism and Ethnic Policy ve Central Asia/Caucasus’da yayınlandı. 2009 ve 2010'da Sabah gazetesinde dış politika üzerine haftalık köşe yazıları yazmıştır. Perceptions dergisinin genel yayın yönetmeni ve Alternatives: Turkish Journal of International Relations dergisinin kurucu editörüdür. Ayrıca Aras, Turkish Studies, Journal of Balkans and Near Eastern Studies, Insight Turkey, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, and Central Asia/Caucasus, International Law and Politics, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Ortadoğu Etüdleri ve Stratejik Öngörü dergilerinin yayın kurulunda görev yapmaktadır.

Aras, Türk dış politikası, Ortadoğu, Asya ve Afrika'da güvenlik ile ilgili çeşitli konularda bir dizi konferans düzenlemiş ve çeşitli kongrelerin bilimsel komiteleri üyesi olmuştur. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) ve Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’nin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Aras, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1994 yılında lisans, 1996 yılında yükseklisans ve 1999 yılında doktora derecesini almıştır.

COVID-19 ve Sivil Çatışma: Suriye, Libya ve Yemen

Kıdemli Uzman Bülent Aras ve İPM Stajyeri Devin Patrick Brown’un “COVID-19 ve Sivil Çatışma: Suriye, Libya ve Yemen (COVID-19 and Civil Conflict: The Cases of Syria, Libya and Yemen)” başlıklı politika notu Ağustos 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

 

COVID-19'un Ertesi Günü: Kapasite, Yönetişim ve Düzen

Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Johns Hopkins Üniversitesi Dış Politika Enstitüsü Araştırmacısı Emirhan Yorulmazlar’ın “COVID-19'un Ertesi Günü: Kapasite, Yönetişim ve Düzen (The Day after COVID-19: Capacity, Governance and Order)” başlıklı politika notu Temmuz 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

State, Institutions and Reform in Turkey after July 15

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Projesi Koordinatörü Bülent Aras ve Emirhan Yorulmazlar'ın “State, Institutions and Reform in Turkey after July 15” başlıklı makalesi 23 Kasım 2018’de New Perspectives on Turkey’de yayımlandı.

The Turkish Government Scholarship Program as a Soft Power Tool

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Projesi Koordinatörü Bülent Aras ve Zulkarnain Mohammed'in “The Turkish Government Scholarship Program as a Soft Power Tool" başlıklı makalesi 25 Temmuz 2018’de Turkish Studies’de yayımlandı.

Türkiye'de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın Türkiye’de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü (State Capacity, Foreign/Security Policy and Political Crisis in Turkey: The Promise of Administrative Reform) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Devletinin Çatışma Çözümündeki Rolü

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın Türk Devletinin Çatışma Çözümündeki Rolü (The Role of the Turkish State in Conflict Resolution) başlıklı raporu Aralık 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türk Dış Politikası ve Katar Krizi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar‘ın “Türk Dış Politikası ve Katar Krizi (Turkish Foreign Policy and The Qatar Crisis)” başlıklı politika notu Ağustos 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Türkiye'de Devlet, Kurumlar ve Reform

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın 15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform başlıklı raporu Mart 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Türkiye'nin Dış Politikası

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın 15 Temmuz Sonrası Türkiye’nin Dış Politikası başlıklı raporu Mart 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Five years after the Arab Spring: a critical evaluation

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Richard Falk'ın "Five years after the Arab Spring: a critical evaluation" başlıklı makalesi Eylül 2016'da Third World Quarterly'nin sitesinde yayımlandı. 

State, Region and Order: Geopolitics of the Arab Spring

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve Emirhan Yorulmazlar'ın "State, Region and Order: Geopolitics of the Arab Spring" başlıklı makalesi Temmuz 2016'da Third World Quarterly'de yayımlandı.

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Eğitim Olanakları ve Zorlukları: Geçici Eğitim Merkezleri ve Sonrası

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Indiana Üniversitesi Doktora Öğrencisi Salin Yasun'un "“Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Eğitim Olanakları ve Zorlukları: Geçici Eğitim Merkezleri ve Sonrası (The Educational Opportunities and Challanges of Syrian Refugee Students in Turkey: Temporary Education Centers and Beyond)" başlıklı politika notu Temmuz 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey after Elections: Iranian Nuclear Deal, Kurdish Peace Process and the Fight against DAESH

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Turkey after Elections: Iranian Nuclear Deal, Kurdish Peace Process and the Fight against DAESH" başlıklı makalesi 3 Ağustos 2015'de Wilson Center'da yayımlandı.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım (International Humanitarian NGOs and Emergency Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Bülent Aras ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar’ın Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı (International Humanitarian NGOs in Health Aid) başlıklı rapor Ağustos 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey, the Arab Spring and Beyond

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Turkey, the Arab Spring and Beyond" başlıklı makalesi 24 Temmuz 2015'de Journal of Balkan and Near Eastern Studies'de yayımlandı.

Practical Geopolitical Reasoning in the Turkish and Qatari Foreign Policy on the Arab Spring

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve Özgür Pala'nın "Practical Geopolitical Reasoning in the Turkish and Qatari Foreign Policy on the Arab Spring" başlıklı makalesi 17 Temmuz 2015'de Journal of Balkan and Near Eastern Studies'de yayımlandı.

Malaysia and the Arab Spring

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve Sinan Ekim'in "Malaysia and the Arab Spring" başlıklı makalesi Temmuz 2015'de POMEAS'da yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

The "New Iran" Must Still Grapple with Old Enmities

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan'ın "The "New Iran" Must Still Grapple with Old Enmities" başlıklı makalesi 9 Ekim 2014'de Europe's World'da yayımlandı.

Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın “Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri (Turkish-Azerbaijani Energy Relations)” başlıklı politika notu Nisan 2014'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İran Nükleer Anlaşması, Ortadoğu'da Güç Dengesi ve Türkiye

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan'ın "İran Nükleer Anlaşması, Ortadoğu’da Güç Dengesi ve Türkiye" başlıklı makalesi Haziran 2014'de ORSAM'da yayımlandı.

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Arap Baharı Sonrası Türkiye-AB İlişkilerini Anlamak

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Arap Baharı Sonrası Türkiye-AB İlişkilerini Anlamak (Making Sense of Turkish-EU Relations in the Aftermath of the Arab Spring)" başlıklı politika notu Mart 2013'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib” webinarı, Kıdemli Uzman Bülent Aras, Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Şaban Kardaş’ın katılımıyla 27 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Ortadoğu'da Değişen Jeopolitik Dengeler ve Oluşan Düzen: Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecekten Beklentiler

İPM, Japonya’dan Sasakawa Barış Vakfı ve Singapur Ulusal Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nün birlikte organize ettiği “Ortadoğu’da Değişen Jeopolitik Dengeler ve Oluşan Düzen: Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecekten Beklentiler (Changing Geopolitics and the Emerging Order of the Middle East: Challenges Ahead, What the Future Holds)” başlıklı konferans 12 Ocak 2017 tarihinde Singapur Ulusal Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde gerçekleşti.

15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın moderatörlüğünde düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi (Kurdish Question and Democracy after July 15th)” başlıklı çalıştay, 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım Çalıştayı

İPM tarafından düzenlenen “Uluslararası İnsani STK'lar ve Acil Yardım” başlıklı çalıştay 6 Mart 2015'te İPM Karaköy'de gerçekleşti.