TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ÇAĞLAR KEYDER icon down
Çağlar Keyder
Çağlar Keyder
2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Çağlar Keyder, Binghamton’da New York Eyalet Üniversitesi ve İstanbul’da Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji profesörü olarak çalışmaktadır. Doktorasını Berkeley Üniversitesi, Kaliforniya’da tamamlamıştır. 1982’ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Boğaziçi Universitesi’nden 2014 yılında emekli olmuştur.  New Perspectives on Turkey dergisinin kurucu editörü olan Keyder, International Journal of Middle East Studies and Contemporary Sociology gibi birçok derginin yazı kurulunda görev yapmıştır. Türkiye Bilim Akademisi üyesidir.  Araştırma alanları politik ekonomi ve hukuk sosyolojisidir.  Bu alanlara ek olarak, Osmanlı İmparatorluğu/Türkiye’nin tarihsel sosyolojisi, tarımsal dönüşüm ve kent çalışmaları da araştırma odakları arasında yer almaktadır.  Bu konularda çok sayıda makale ve kitabı yayımlanmıştır.

Kent Bölge: Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye'sine

Direktör Fuat Keyman, Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder'in Kent Bölge:Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye’sine  başlıklı raporu Mayıs 2019'da TÜRKONFED'de yayımlandı.

Salgın ve Toplum - "Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar"

23 Mart 2021

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Post-Korona Dünya Düzeni: Adalet, Eşitlik ve Temel Özgürlükler”

15 Haziran 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Korona Sonrası Sosyal Adalet: Mülteciler, Mevsimlik İşçiler ve İşsizler"

11 Mayıs 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik"

20 Nisan 2020

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, 9 Haziran 2016 Perşembe günü Cezayir Restoran'da gerçekleşti.

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Post-Korona Dünya Düzeni: Adalet, Eşitlik ve Temel Özgürlükler”

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin “Post-Korona Dünya Düzeni: Adalet, Eşitlik ve Temel Özgürlükler” başlıklı toplantısı Ayşe Kadıoğlu, Çağlar Keyder, Fuat Keyman ve Şebnem Gümüşcü'nün katılımıyla 15 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Korona Sonrası Sosyal Adalet: Mülteciler, Mevsimlik İşçiler ve İşsizler"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Korona Sonrası Sosyal Adalet: Mülteciler, Mevsimlik İşçiler ve İşsizler" başlıklı toplantısı Çağlar Keyder, Feyzi Baban, Fuat Keyman and Pınar Uyan Semerci'nin katılımıyla 11 Mayıs'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin  "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik" başlıklı toplantısı Senem Aydın Düzgit, Galip Dalay, Fuat Keyman ve Çağlar Keyder'in katılımıyla 20 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

Girişim’in düzenlediği “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve Direktör Fuat Keyman’ın katılımıyla 9 Haziran 2016 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleşti.

Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar

İPM ve Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) German Marshall Fund of the United States’in katkısıyla 7 Haziran 2016, Pazartesi günü “Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Şehri Demokratikleştirmek: Buenos Aires ve İstanbul'da Kentsel Vatandaşlık

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Defne Kadıoğlu Polat’ın düzenlediği “Şehri Demokratikleştirmek: Buenos Aires ve İstanbul’da Kentsel Vatandaşlık (Democratizing the City: Urban Citizenship in Buenos Aires and Istanbul)” başlıklı seminer, Özyeğin Üniversitesi Ziyaretçi Profesörü Mert Arslanalp’ın konuşmacı ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder’in tartışmacı olarak katılımıyla 18 Nisan 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.