TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Cem İskender Aydın
Cem İskender Aydın
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Cem İskender Aydın, enerji ve iklim politikaları, çevresel adalet, çevresel çatışma haritalaması ve çevresel yönetim konularında çalışan bir ekolojik ekonomisttir. Aydın, lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde, ikinci yüksek lisansını ise Fransa’daki Toulouse School of Economics Çevresel Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını, Fransa’daki Versailles Saint Quentin-en-Yvelines Üniversitesi’nde Ekolojik Ekonomi üzerine yapmıştır. Daha önce, 2011-15 yılları arasında, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Çevresel Adalet Örgütleri, Sorumluluk ve Ticaret” (Environmental Justice Organisations, Liability and Trade – EJOLT) ve Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ISSC) tarafından desteklenen “Çevresel Adalet için Akademisyen-Aktivist Ortak Bilgi Üretimi” (ACKnow-EJ) projelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Aydın, aynı zamanda, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) iklim politikaları görevlisidir.

Proje: “Katılımcı Çok-Kriterli Değerlendirme Çerçeveleriyle Çok-Katmanlı Yönetişim İncelemesi: Türkiye’deki Rüzgar Santralleri Çatışmaları”

Rüzgar santrali projelerine karşı hareketler, ‘yerel’, ‘ulusal’ ve ‘uluslararası’ boyutların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu göstermektedir. Bu kolektif hareketler, uluslararası bir hedefe ulaşmak amacıyla başlatılan ulusal bir eylemin – iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan uluslararası ekolojik dağılım problemini önlemeyi amaçlamak gibi- yerel süreçleri nasıl etkileyebileceğini ve yine başka bir ekolojik dağılım probleminin ortaya çıkmasına yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle kararların nerede alındığı, eylemin nerede hayata geçirildiği, etkilerinin nerede hissedildiği arasındaki bağlantıları incelemek, ekolojik çatışmaların dinamiklerini anlamakta faydalı olabilir.

Bu proje, farklı yönetişim düzeylerindeki paydaşlar arasındaki gerilim sebeplerini ortaya çıkarabilecek ve karmaşık bağlantılarını sunabilecek çok-ölçekli bir değerlendirme modeline sahip bilinçli, çok-kriterli bir çerçeve inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu projede, Batı Anadolu’daki rüzgar santrallerindeki çatışmalar incelenecektir. Bu inceleme, daha sonra, paydaşlar arasında ortaya çıkan yerel, bölgesel ve uluslararası seviyedeki gerilim, fikir ayrılığı ve çıkar çatışmalarını tespit etmek ve gerekçelendirmek için kullanılacaktır.

Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın ve Ender Peker'in "Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları” başlıklı politika notu Eylül 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

Güç Asimetrileri, Farklı Değerler ve Alternatif Gerçekler: Şiddet Koşulları, Karmaşa ve Stres Koşulları Altında Kamusal Müzakere Olasılıkları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Cem İskender Aydın’ın girişimiyle düzenlenen "Güç Asimetrileri, Farklı Değerler ve Alternatif Gerçekler: Şiddet Koşulları, Karmaşa ve Stres Koşulları Altında Kamusal Müzakere Olasılıkları (Power Asymmetries, Divergent Values and Alternative Facts: Prospects for Building Public Deliberation under Conditions of Violence, Confusion and Stress)" başlıklı konuşma, 19 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 9 – Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak

İklim Kafe Konuşmalarının dokuzuncusu Cem İskender Aydın’ın "Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak" konulu konuşmasıyla 2 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Tabandan Yukarıya Çevre Mücadeleleri ve Sürdürülebilirliğe Doğru Dönüşümler

2018/19 Mercator-IPC Araştırmacısı Cem İskender Aydın’ın girişimiyle ACKnowl-EJ ağı ile düzenlenen “Tabandan Yukarıya Çevre Mücadeleleri ve Sürdürülebilirliğe Doğru Dönüşümler (From the Ground Up: Environmental Struggles and Transformations to Sustainability)” başlıklı tartışma 26 Nisan 2019 tarihinde Studio-X İstanbul’da gerçekleşti.

2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24'ten İzlenimler

“2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24’ten İzlenimler (2018 Katowice Climate Summit – Impressions from COP24)” paneli, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Cem İskender Aydın, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör-Akyazı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 18 Aralık 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.