TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ÇETİN ÇELİK icon down
Çetin Çelik
Çetin Çelik
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Çetin Çelik, göç ve eğitim sosyolojisi alanında çalışan bir araştırmacıdır. Doktorasını 2012 yılında Bremen Üniversitesi’nde tamamlayan Çelik, tezinde ikinci nesil göçmen gençlerinin kimlik oluşumu ve eğitimdeki başarıları ile Almanya’nın Bremen kentindeki sosyal politikalar ve kurumsal düzenlemeler arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çelik, halihazırda Koç Üniversitesi’nde, göç bağlamında eğitim eşitsizliklerinin değişik biçimleri üzerine çalışmaktadır. Çelik, Marie Curie Career Integration Bursu ve Koç University Seed Bursu’nun yanı sıra iki yıllık TÜBİTAK-BİDEB Bursu’nu da almıştır.  Ayrıca, Koç Üniversitesi’nde yer alan Sosyal Politikalar Merkezi’nde (SPM-KU) de genç işsizliği üzerine olan FP7th projesini sürdürmektedir. Çelik’in makaleleri ve makale eleştirileri Ethnic and Racial Studies, Patterns of Prejudice, and British Journal of Sociology of Education gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini ve Ege Üniversitesi sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çelik halen göç sosyolojisi, eğitim ve araştırma yöntemleri üzerine Bremen Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Okulların Kurumsal Habitusları Öğrencilerin Eğitim Başarısını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Çetin Çelik‘in Okulların Kurumsal Habitusları Öğrencilerin Eğitim Başarısını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması (Institutional Habitus and Educational Achievement: A Comparative Case Study in Germany and Turkey) başlıklı raporu Şubat 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Çiğdem Bozdağ ve Çetin Çelik ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Eğitim, Eşitsizlikler ve Salgın

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2015/16 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür aramıza katıldılar. 

Christiane Fröhlich | İklim Değişikliği ve Göç 

Defne Kadıoğlu Polat | İki Kentin Soylulaştırma Hikayesi: Berlin ve İstanbul

Çetin Çelik | Türkiye ve Almanya’da Okul Yapıları ve Eğitim Başarısı İlişkisinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Peter Mock | Köprüyü Geçmek: Türkiye ve Almanya’da Çevre Dostu Araçlar için Politika Önerileri

Hande Paker | Küresel-Yerel Eksende İklim Değişikliği Siyaseti

İlke Toygür | Türkiye’de ve Avrupa’da Siyasi Partiler, Seçimler ve Demokrasinin Geleceği 

Okulların Kurumsal Habitusları İşçi Sınıfından Azınlık ve Göçmen Kökenli Öğrencilerin Eğitim Başarısını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Çetin Çelik‘in Okulların Kurumsal Habitusları İşçi Sınıfından Azınlık ve Göçmen Kökenli Öğrencilerin Eğitim Başarısını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması (How Schools' Institutional Habitus Shape the Educational Achievement of Children from Working-Class Ethnic Minority and Immigrant Backgrounds: A Comparative Case Study in Germany and Turkey) başlıklı raporunun tanıtımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kenan Çayır’ın katılımıyla 27 Şubat 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dördüncü dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Rüdiger Frohn'un açış konuşmalarından sonra programın 2015/16 döneminde yer alacak araştırmacılar Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür'un araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.