TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Christiane Fröhlich
Christiane Fröhlich
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Christiane Fröhlich, güç çatışmaları ve kaynak kıtlığı üzerine odaklanan barış ve çatışma araştırmacısıdır. Yakın zamanda, “çevresel göçmenlik” kavramını otoriter rejimlerde çatışmaların tırmanmasına yol açan itici güç olarak incelemektedir.  Cinsiyetçi güç ilişkilerinin kaynağa bağlı çatışmalardaki rolünü kritik olarak irdeleyen “Gender, Conflict, Climate Change” (www.gccn.de) adlı uluslararası araştırma ağının kurucu ortağıdır. Ayrıca, birkaç yıldır politika yapıcılar ve akademisyenlere yönelik Alman barış araştırmalarının ana kaynağı olan Yıllık Alman Barış Raporu’nun (www.friedensgutachten.de) eş editörlüğünü yapmaktadır.

Fröhlich, barış ve çatışma çalışmalarında feminist ve postkolonyal yaklaşımlarla ilgileniyor ve özellikle de “yerel” ve “kesişen” dönüşümlere odaklanıyor. Fröhlich’in bölgesel odağı, saha araştırması yaparak birkaç ayını geçirdiği Orta Doğu, Akdeniz Bölgeleri ve en son olarak bulunduğu Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin olduğu bir kamptır. Fröhlich, Marburg Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktorasını, aynı üniversitenin Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları programında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca, Warwick ve Hamburg Üniversiteleri’nde İngilizce, Tarih ve Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi.  Kendisi hakkında daha fazla bilgiye kişisel sitesi olan www.christianefroehlich.de adresinden ulaşılabilir.

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2015/16 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür aramıza katıldılar. 

Christiane Fröhlich | İklim Değişikliği ve Göç 

Defne Kadıoğlu Polat | İki Kentin Soylulaştırma Hikayesi: Berlin ve İstanbul

Çetin Çelik | Türkiye ve Almanya’da Okul Yapıları ve Eğitim Başarısı İlişkisinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Peter Mock | Köprüyü Geçmek: Türkiye ve Almanya’da Çevre Dostu Araçlar için Politika Önerileri

Hande Paker | Küresel-Yerel Eksende İklim Değişikliği Siyaseti

İlke Toygür | Türkiye’de ve Avrupa’da Siyasi Partiler, Seçimler ve Demokrasinin Geleceği 

İklim Göçünün Ötesinde

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Sarah Louise Nash, 2015/16 Mercator İPM Araştırmacısı Christiane Fröhlich ve 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan’ın düzenlediği “İklim Göçünün Ötesinde (Beyond Climate Migration)” başlıklı çalıştay, 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde İPM’de gerçekleşti.

İklim Göçünün Ötesinde

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Sarah Louise Nash, 2015/16 Mercator İPM Araştırmacısı Christiane Fröhlich ve 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan’ın düzenlediği “İklim Göçünün Ötesinde (Beyond Climate Migration)” başlıklı çalıştay, 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde İPM’de gerçekleşti.

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dördüncü dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Rüdiger Frohn'un açış konuşmalarından sonra programın 2015/16 döneminde yer alacak araştırmacılar Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür'un araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.