TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Projeler icon down

COBENEFITS Projesi

COBENEFITS: İklim Eylemi ve Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Yan Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması Projesi

 

COBENEFITS projesi, Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçası olarak Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) tarafından desteklenmekte ve Almanya, Hindistan, Güney Afrika, Vietnam ve Türkiye’de ulusal otoriteler ve bilgi ortakları ile işbirliği yaparak, bu ülkelerin iklim eylemi ve yenilenebilir enerjiye ilişkin yan faydaları harekete geçirmeleri için destek olmaktadır.

 

Proje, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

 

Projenin ilk fazında, İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde Türkiye’ye özgü dört öncelikli alanda (istihdam, sanayi gelişimi, hava kalitesi, enerji arz güvenliği) bilimsel yan fayda araştırmaları raporları hazırlandı. Araştırma raporlarına ek olarak, yan faydalara odaklanan online ve yüz yüze eğitimler ve politik ortamı elverişli hale getirerek yan faydaların önündeki engelleri ortadan kaldırmaya ilişkin politika diyaloğu süreçleri de başarıyla tamamlanmıştır.

 

Projenin devam eden ikinci fazında 2 adet yeni bilimsel yan fayda araştırma raporu hazırlanacak, online eğitim programları ve politika diyaloğu toplantıları gerçekleştirilecektir.

 

Proje hakkında detaylı bilgi için Dursun Baş'la iletişime geçebilirsiniz.