TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

David Samuel Williams
David Samuel Williams
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

David Samuel Williams, Almanya'da İngiliz ve İrlandalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Williams, Hamburg Üniversitesi Küresel Dönüşüm ve Çevresel Değişim bölümünden yüksek lisans derecesini almadan önce Manchester, Salford Üniversitesi’nde Coğrafya alanında lisans derecesini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde enformel yerleşim yerlerinin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığına odaklanmış ve bu konu üzerinde çalışmaya doktorası sırasında da devam etmiştir. Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını Hamburg'daki Helmholtz-Zentrum Geesthacht'ın (HZG) bilimsel bir kuruluşu olan Almanya İklim Servisi Merkezi’nde (GERICS) sürdürmektedir. Doktora çalışmalarını, AB H2020 tarafından finanse edilen ve farklı kurumların ortaklığıyla sürdürülen “Hidrolojik Kökenli Eksrem Olayların Tahmin ve Yönetimi Geliştirmek (IMPREX)” projesi kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu proje, enformel yerleşim yerlerinin ve küçük ada devletlerinin yerel yönetişim kapasitelerinin iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla değerlendirilmesi ve geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Williams, Durban, Güney Afrika ve Mauritius’ta, özellikle iklim değişikliğinden etkilenen topluluklarla çalışmıştır. Özellikle, iklim değişikliğinin eşitsizliği nasıl şiddetlendirdiğiyle ilgilenmektedir. Mercator-İPM Araştırma Bursu kapsamında, UNFCCC Ulusal Uyum Planı sürecinde ötekileştirilmiş toplulukların değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin nasıl geliştirilebileceği üzerine odaklanacaktır.

Proje: “Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli”

1.5°C’lik küresel ısınma hakkındaki yakın tarihli IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) Özel Raporu, iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini net bir şekilde göstererek adaptasyonun aciliyetini vurgulamaktadır. Bu iklim değişikliği etkilerine bir yanıt olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Ulusal Uyum Eylem Planları (NAPs) adaptasyonu gerçekleştirilmek ve riskleri azaltmak için anahtar mekanizmalar olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, NAPs’a uygun iklim değişikliği adaptasyon uygulamalarında savunmasız toplulukları göz önünde bulunduran süreçlerin nasıl geliştirileceği konusunda hala bir anlaşmazlık mevcuttur. Bu konu, düşük gelirli ülkelerden oluşan Ek I olmayanların (Non-Annex I) gruba dahil edilmesi durumunda, BMİDÇS’ne bir NAP sunması gerekecek olan Türkiye için kilit öneme sahiptir.

Bu araştırma projesi, İstanbul şehrini bir örnek çalışma olarak alarak, iklim değişikliğine uyum için mevcut yaklaşımları araştırıp değerlendirirken, aynı zamanda bunların mevcut savunmasız toplulukları nasıl ele aldığını ve incelediğine odaklanarak bahsedilen bilgi açığını kapatmayı amaçlamaktadır. Proje, NAP’a uygun iklim değişikliğine adaptasyon uygulamasında savunmasız toplulukların dikkate alınmasını güçlendirecek süreçleri belirlemeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çok katmanlı yönetişim yaklaşımı hem yerel hem de ulusal düzeyde iklim değişikliğine uyum süreçlerinin teorik ve pratik olarak anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.