TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

DEFNE KADIOĞLU POLAT icon down
Defne Kadıoğlu Polat
Defne Kadıoğlu Polat
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Defne Kadıoğlu Polat, 1984 yılında Almanya’da Türk bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Düsseldorf Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Essex Üniversitesi’nde İnsan Haklarının Teorisi ve Pratiği üzerine tamamlamıştır. 2008 senesinde İstanbul’a yerleşen Polat, bir yıl kamu sektöründe çalıştıktan sonra, doktora eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamıştır. 2010 – 2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi – TÜSİAD Dış Politikalar Forumu’nda yönetici asistanı olarak görev almıştır. 2012/2013 kış döneminde, Berlin Humboldt Üniversitesi’nde yer alan Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (BGSS) misafir doktora öğrencisi olmuştur. Bu dönemde saha araştırmalarını Berlin’in Neukölln kasabasında Türkiye’den gelen göçmenlerin kentsel nezihleştirilmesi üzerine gerçekleştirmiştir. “Migrants and the City: Gentrification, Ethnicitiy and Class in a Berlin Neighborhood” başlıklı tezini 2015 yılında savunmuştur. Araştırmaları sosyal eşitsizlik ve neoliberal kentsel yönetimin arasındaki bağa, özellikle ırkçılık, zümre ve kentsel nezihleştirme arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır.

Tophane gibisi yok: İstanbul'da Soylulaştırmanın Vaka Analizi

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Defne Kadıoğlu Polat'ın Tophane gibisi yok: İstanbul'da Soylulaştırmanın Vaka Analizi (There is nothing quite like Tophane: A Case Study of Gentrification in Istanbul) başlıklı raporu Ekim 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2015/16 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür aramıza katıldılar. 

Christiane Fröhlich | İklim Değişikliği ve Göç 

Defne Kadıoğlu Polat | İki Kentin Soylulaştırma Hikayesi: Berlin ve İstanbul

Çetin Çelik | Türkiye ve Almanya’da Okul Yapıları ve Eğitim Başarısı İlişkisinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Peter Mock | Köprüyü Geçmek: Türkiye ve Almanya’da Çevre Dostu Araçlar için Politika Önerileri

Hande Paker | Küresel-Yerel Eksende İklim Değişikliği Siyaseti

İlke Toygür | Türkiye’de ve Avrupa’da Siyasi Partiler, Seçimler ve Demokrasinin Geleceği 

“Tophane gibisi yok”: İstanbul'da Soylulaştırmanın Vaka Analizi

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Defne Kadıoğlu Polat’ın Tophane gibisi yok”: İstanbul’da Soylulaştırmanın Vaka Analizi (“There is nothing quite like Tophane”: A Case Study of Gentrification in Istanbul) başlıklı raporunun tanıtımı, Sabancı Üniversitesi Emeritus Profesörü Ayşe Öncü’nün katılımıyla, 19 Aralık 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

Kentsel Görünüm Araştırmaları: Yeni Orta Sınıflar, Kentsel Güzellikler ve Görünümün Yaygınlaşması

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Defne Kadıoğlu Polat’ın düzenlediği “Kentsel Görünüm Araştırmaları: Yeni Orta Sınıflar, Kentsel Güzellikler ve Görünümün Yaygınlaşması (Investigations of Urban Scenes: The New Middle Classes, Urban Amenities, and the Proliferation of the Scene)” başlıklı seminer, Amsterdam Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Jan Rath‘ın katılımıyla 1 Haziran 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

Şehri Demokratikleştirmek: Buenos Aires ve İstanbul'da Kentsel Vatandaşlık

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Defne Kadıoğlu Polat’ın düzenlediği “Şehri Demokratikleştirmek: Buenos Aires ve İstanbul’da Kentsel Vatandaşlık (Democratizing the City: Urban Citizenship in Buenos Aires and Istanbul)” başlıklı seminer, Özyeğin Üniversitesi Ziyaretçi Profesörü Mert Arslanalp’ın konuşmacı ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder’in tartışmacı olarak katılımıyla 18 Nisan 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dördüncü dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Rüdiger Frohn'un açış konuşmalarından sonra programın 2015/16 döneminde yer alacak araştırmacılar Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür'un araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.