TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

DEMET LÜKÜSLÜ icon down
Demet Lüküslü
Demet Lüküslü
2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı

Demet Lüküslü, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde akademisyen olarak görev yapıyor. Sosyoloji alanındaki doktora derecesini 2005 yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris, Fransa’dan aldı ve nitel çalışmalar üzerinde uzmanlaştı. Özel ilgi ve araştırma alanları gençlik araştırmaları, toplumsal hareketler ve gündelik hayat ve toplumsal cinsiyet sosyolojisi olan Lüküslü, yakın zamanda (Janet Batsleer ve Harriet Rowley ile birlikte) Young People, Radical Democracy and Community Development (Policy Press, 2022) adlı kitap projesinde çalıştı. Gençlik Araştırmaları Dergisi (Journal of Youth Studies), Genç (Young), Gençlik ve Toplum ( Youth & Society), Türkiye'ye Yeni Perspektifler (New Perspectives on Turkey)  Türkiye Araştırmaları (Turkish Studies) dergilerinde makaleleri ve çok sayıda kitap bölümü yayımlandı. Türkçe olarak da geniş çapta yayını olan Lüküslü, Türkiye'de “Gençlik Miti”: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği (İletişim Yayınları, 2009) ve Türkiye'nin 68'i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi (Dipnot Yayınları, 2015) kitaplarının yazarıdır ve aynı zamanda Hakan Yücel ile birlikte editörlüğünü yaptığı Gençlik Halleri: 2000'li Yıllar Türkiyesi'nde Genç Olmak (Efil Yayınları, 2013) isimli derleme kitabın ortak editörüdür.

Yüksek Vasıflı Genç Yetişkinlerin Türkiye’den Almanya’ya Göçü: Aidiyet, Umut ve Umudun Siyasetini Keşfetmek

Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinden Orta Avrupa'ya göçüne ilişkin literatür oldukça geniştir. Ancak bu tür bireylerin Türkiye'den göç akışı hem politika tartışmalarında hem de akademik çalışmalarda daha yeni bir konudur. Eğitimli genç yetişkinlerin Küresel Kuzey'de (özellikle Almanya'da) yaşamak için ülkeyi      terk ettiği bu yeni eğilimin nedenleri ve sonuçları Türkiye'de tartışılırken, ayrılanların sayısı da artmaya devam ediyor. Türkiye'den Almanya'ya tarihsel göç konusunda zengin bir literatür bulunmasına rağmen, yeni trend daha fazla dikkat gerektirmektedir. Bu proje Türkiye'den ayrılmayı ümit eden gençler ile son on yılda dört ana alanda (akademi, sivil toplum, sanat, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT)) çalışmak üzere Almanya'da yaşamaya başlayan gençler/genç yetişkinler üzerinde derinlemesine niteliksel bir çalışma aracılığıyla yüksek vasıflı göçü araştırıyor ve literatürdeki bu boşluğu dolduruyor. Proje, Türkiye'deki genç neslin deneyimlerini ve gelecek beklentilerini göz önünde bulundurarak, yalnızca yüksek vasıflı göçü değil, aynı zamanda göçün bir ülkeye, bir şehre ait olma anlayışlarını, gelecek beklentilerini, bireysel yaşamlarına dair umutlarını, aynı zamanda anavatanlarının ve ev sahibi ülkelerinin geleceğine dair beklentilerini nasıl şekillendirdiğini de raporlayacaktır.

Türkiye'deki Gençlerin Yurtdışında Yaşama Arzusu: Türkiye'de Gençlik Üzerine Yapılan Son Araştırmaların Analizi

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Demet Lüküslü'nün yazdığı ''Türkiye'deki Gençlerin Yurtdışında Yaşama Arzusu: Türkiye'de Gençlik Üzerine Yapılan Son Araştırmaların Analizi (The Desire of Young People in Turkey to Live Abroad: An Analysis of Recent Surveys on Youth in Turkey​) '' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

Genç Kuşağın Göçü

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Arayüz Kampanyası tarafından 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Demet Lüküslü'nün araştırma projesi kapsamında düzenlenen ''Genç Kuşağın Göçü'' başlıklı yuvarlak masa toplantısı, 16 Şubat'ta İPM'de gerçekleşti.