TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

DOMİNİK HARTMANN icon down
Dominik Hartmann
Dominik Hartmann
2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı

Dominik Hartmann, ekonomisttir. 2010 yılından beri Hohenheim Üniversitesi’nde yardımcı araştırmacı olarak çalışmakta ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak yürüttüğü “Türkiye-Almanya İnovasyon Ağları” başlıklı BMBF-TÜBİTAK projesinde (TUR 10/I65) asli araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Hartmann, inovasyon ağları, commuting entrepreneurs ve Avrupa’da yapısal değişim ile sosyal refah ilişkisi alanlarıyla ilgilenmektedir. Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı kapsamında, “Avrupa Birliği Entegrasyonu Sürecinde Türkiye-Almanya İnovasyon Ağlarında Bilgi Transferi Analizi ve Teşviki” başlıklı proje üzerine çalışmıştır. Projede, Türkiye ile Almanya arasındaki inovasyon ağlarının yapıları ve dinamikleri incelenmektedir. Proje, kültürel farklılık, işgücü hareketliliği, commuting entrepreneurs ve inovasyon ağlarından doğan pozitif ekonomik kazan-kazan durumları ön plana çıkarmayı ve desteklemeyi hedeflemiştir.

Dominik Hartmann, Augsburg Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini, Universidad Complutense de Madrid Uluslararası Ekonomi ve Gelişim bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hartmann, Hohenheim Üniversitesi İnovasyon Ekonomisi bölümünden doktorasını Mart 2012’de almıştır.

Türkiye'de İnovasyon ve Ekonomik Çeşitlendirme Üzerine Karşılaştırmalı Küresel Bakış

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Dominik Hartmann’ın Türkiye’de İnovasyon ve Ekonomik Çeşitlendirme Üzerine Karşılaştırmalı Küresel Bakış (A Global Comparative Perspective on Innovation and Economic Diversification in Turkey) başlıklı raporu Ocak 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.