TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EBRU TURHAN icon down
Ebru Turhan
Ebru Turhan
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ebru Turhan, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yardımcı doçent ve Berlin’deki Avrupa Politikaları Enstitüsü’nde (IEP) kıdemli araştırmacıdır. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen INSITER – Inside the Turkey-EU Relations (www.insiter.tau.edu.tr) Jean Monnet Modulü’nün koordinörüdür. Aynı zamanda, Nomos’un “Türkiye-Avrupa Birliği Çalışmaları” kitap serisinin eş-editörlüğünü yapmaktadır.

Turhan, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısıdır. Araştırma bursu süresince “Alman-Türk İlişkileri: Yeni Küresel Zorluklar, Avro Krizi ve Avrupa Birliği’nin Gelecek İnşası Tartışmaları Işığında Bütünleşmiş Bir Yaklaşım” başlıklı proje üzerine çalışmıştır.

Ebru Turhan, 2006-2013 yılları arasında TÜSİAD’ın Berlin temsilciliğinde kıdemli uzman ve proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans öğrenimini, Bath Üniversitesi’nde yüksek akademik başarıyla tamamlamış, doktora derecesini ise Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 2012’de onur derecesi ile almıştır.

Uzmanlık alanları arasında AB-Türkiye ilişkileri, AB ve üçüncü ülkeler arası esnek entegrasyon, AB genişleme politikaları, Almanya-Türkiye ilişkileri, AB-Türkiye mülteci “anlaşmaları,” ve Almanya dış politikaları yer almaktadır.

Almanya’nın Öncelikleri ve Türkiye’nin AB Katılım Süreci: Bütüncül Yaklaşım

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Günter Seufert’in Almanya’nın Öncelikleri ve Türkiye’nin AB Katılım Süreci: Bütüncül Yaklaşım  (German Interests and Turkey’s EU Accession Process: A Holistic Perspective) başlıklı raporu Kasım 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri ile İlgili Beklentiler

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan’ın “2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri ile İlgili Beklentiler (After the 2014 European Parliament Elections: What is at Stake for Europe and Turkey-EU Relations?)” başlıklı politika notu Eylül 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2013 Almanya Seçimleri: Almanya-Türkiye İlişkileri İçin Temel Etkenler ve Çıkarımlar

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan’ın “2013 Almanya Seçimleri: Almanya-Türkiye İlişkileri İçin Temel Etkenler ve Çıkarımlar (The 2013 German Federal Elections: Key Determinants and Implications for German-Turkish Relations)” başlıklı politika notu Kasım 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

German-Turkish Economic Relations: Current Status and Future Prospects – A Regional View

The German-Turkish Relationship: Possibilities and Limitations in Light of the Eurozone Crisis and Changing Regional Dynamics

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, TÜSİAD ve Türkiye: Culture of Change Girişimi, The German-Turkish Relationship: Possibilities and limitations in light of the Eurozone crisis and changing regional dynamics başlıklı İPM-TÜSİAD Yuvarlak Masa Toplantısı’nı 10 Temmuz 2014, Perşembe günü TÜSİAD’da gerçekleştirdi. Etkinlik, Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan girişimiyle düzenlendi.

The German Elections and the Future of EU-Turkey Relations