TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EBRU TURHAN icon down
Ebru Turhan
Ebru Turhan
2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ebru Turhan, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent ve Berlin’deki Avrupa Politikaları Enstitüsü’nde (IEP) kıdemli araştırmacıdır. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen INSITER – Inside the Turkey-EU Relations (www.insiter.tau.edu.tr) Jean Monnet Modulü’nün koordinörüdür. Aynı zamanda, Nomos’un “Türkiye-Avrupa Birliği Çalışmaları” kitap serisinin eş-editörlüğünü yapmaktadır.

Turhan, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısıdır. Araştırma bursu süresince “Alman-Türk İlişkileri: Yeni Küresel Zorluklar, Avro Krizi ve Avrupa Birliği’nin Gelecek İnşası Tartışmaları Işığında Bütünleşmiş Bir Yaklaşım” başlıklı proje üzerine çalışmıştır.

Ebru Turhan, 2006-2013 yılları arasında TÜSİAD’ın Berlin temsilciliğinde kıdemli uzman ve proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans öğrenimini, Bath Üniversitesi’nde yüksek akademik başarıyla tamamlamış, doktora derecesini ise Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 2012’de onur derecesi ile almıştır.

Uzmanlık alanları arasında AB-Türkiye ilişkileri, AB ve üçüncü ülkeler arası esnek entegrasyon, AB genişleme politikaları, Almanya-Türkiye ilişkileri, AB-Türkiye mülteci “anlaşmaları,” ve Almanya dış politikaları yer almaktadır.

Almanya’nın Öncelikleri ve Türkiye’nin AB Katılım Süreci: Bütüncül Yaklaşım

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Günter Seufert’in Almanya’nın Öncelikleri ve Türkiye’nin AB Katılım Süreci: Bütüncül Yaklaşım  (German Interests and Turkey’s EU Accession Process: A Holistic Perspective) başlıklı raporu Kasım 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

The "New Iran" Must Still Grapple with Old Enmities

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan'ın "The "New Iran" Must Still Grapple with Old Enmities" başlıklı makalesi 9 Ekim 2014'de Europe's World'da yayımlandı.

2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri ile İlgili Beklentiler

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan’ın “2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri ile İlgili Beklentiler (After the 2014 European Parliament Elections: What is at Stake for Europe and Turkey-EU Relations?)” başlıklı politika notu Eylül 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İran Nükleer Anlaşması, Ortadoğu'da Güç Dengesi ve Türkiye

Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan'ın "İran Nükleer Anlaşması, Ortadoğu’da Güç Dengesi ve Türkiye" başlıklı makalesi Haziran 2014'de ORSAM'da yayımlandı.

2013 Almanya Seçimleri: Almanya-Türkiye İlişkileri İçin Temel Etkenler ve Çıkarımlar

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan’ın “2013 Almanya Seçimleri: Almanya-Türkiye İlişkileri İçin Temel Etkenler ve Çıkarımlar (The 2013 German Federal Elections: Key Determinants and Implications for German-Turkish Relations)” başlıklı politika notu Kasım 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Almanya-Türkiye Ekonomik İlişkileri: Güncel Durum ve Gelecek Beklentiler – Bölgesel Bakış

Girişim tarafından düzenlenen “Almanya-Türkiye Ekonomik İlişkileri: Güncel Durum ve Gelecek Beklentiler – Bölgesel Bakış” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 15 Eylül 2015’te Bursa’da BUSIAD merkezinde gerçekleşti. Toplantı, Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan’ın girişimi ve partnerler TÜRKONFED, BUSİAD, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, MARSİFED’in desteği ile düzenlendi.

Transatlantik Eğilimler 2014 Rapor Tanıtımı

İPM ve German Marshall Fund of the United States, 15 Eylül 2014 tarihinde Transatlantik Eğilimler 2014'ün sonuçlarını tartışmak üzere bir konferans düzenledi.

Almanya Seçimleri ve AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği

Girişim tarafından düzenlenen “Almanya Seçimleri ve AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği (The German Elections and the Future of EU-Turkey Relations)” başlıklı panel Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ruprecht Polenz, Gerald Knaus ve Ebru Turhan’ın panelist olarak katılımıyla 22 Ocak 2014’te İPM Karaköy’de gerçekleşti.