TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EBRU VOYVODA icon down
Ebru Voyvoda
Ebru Voyvoda
Mercator-İPM Danışma Konseyi Üyesi

Ebru Voyvoda, Eylül 2004 tarihinden bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden sırasıyla 1998 ve 2003 yıllarında almıştır. 2003-2004 yıllarında Utah Üniversitesi İktisat Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.

Ebru, çevre politikalarının nesiller arası etkileri üzerine araştırma yapmak üzere 2011–2012 yıllarında Almanya'nın Mannheim kentindeki Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nde (ZEW) Çevre ve Kaynak Ekonomisi, Çevre Yönetimi Bölümünde bulundu. 2015-2016 yıllarında UNCTAD Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Bölümüne bağlı olarak gelişmekte olan ekonomilerde sanayileşme ve yapısal dönüşüm üzerinde çalıştı. Araştırmaları, politika analizi için uygulamalı modelleme, enerji-çevre-ekonomi modellemesi ve ekonomi politikasındaki güncel konular üzerine odaklanmaktadır.

Proje:​"Karbonsuzlaşma ve Politika Tasarımının Dağıtımsal Etkileri: Türkiye Örneği"

Türkiye, Ekim 2021'de Paris Anlaşmasını onayladı ve 2053'ü  net-sıfır emisyonun başarılacağı hedef yıl olarak ilan etti. Politika cephesinden bu beklenmedik gelişmenin duyurulmasından bu yana, net-sıfır hedefini kapsamlı bir çerçeve olarak değerlendirmek için dikkate değer tartışma ve çaba olmuştur.  Net-sıfıra yönelik karbonsuzlaşma çabalarının, enerji (güç) arzı, ulaşım, sanayi ve hane halkı dahil olmak üzere bir dizi kritik sektör üzerine bir dizi strateji ve politika kararını kapsayacağı açıktır.

Bu proje, Türkiye'nin 2053 net-sıfır hedefi yönünde karbonsuzlaşma politikasının anahtarı olan karbon fiyatlandırmasının olası dağıtımsal etkilerini değerlendirerek bu tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Karbon fiyatlandırma politikalarının geniş çapta değişen dağılımsal etkileri olabileceğinden, değerlendirme heterojen hane gruplarının gelir ve harcama modelleri açısından kapsamlı bir değerlendirmesini ve ayrıntılı bir şekilde temsilini gerektirecektir. Dağılımsal etkilerin kapsamlı bir şekilde kavranması, genel iklim hedefleri çerçevesinde yoksulluk ve eşitlik kaygılarına yanıt vermek için daha fazla politika alternatifi (mali/gelirler) tasarlamak için bir ön koşul olarak hizmet edecektir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı Türkiye'deki mevcut iklim politika yapım tartışmalarına sosyo-ekonomik etkiler ve iklim (karbon fiyatlandırma) politikaları arasındaki çift yönlü ilişki açısından katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları

Türkiye bölümü İstanbul Politikalar Merkezi'nin yürütücülüğünde devam eden uluslararası COBENEFITS Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları" başlıklı rapor Şubat 2023'te yayımlandı. 

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi (2020-2030)

İstanbul Politikalar Merkezi'nin hazırladığı ''Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi (2020-2030)'' raporu Kasım 2022'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 27 - Çok Boyutlu Eşitsizlikler Çağında İklim Krizi: Türkiye Hanehalkı Emisyonları Ne Söylüyor?

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiyedincisi ''Çok Boyutlu Eşitsizlikler Çağında İklim Krizi: Türkiye Hanehalkı Emisyonları Ne Söylüyor?'' 26 Mart'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ebru Voyvoda ile gerçekleşti.

 

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Sınır Karbon Ayarlamalarının Potansiyel Etkileri ve Zorlukları

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği, Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi Ekonomi Politikası bölümünden Prof. Dr. Christoph Böhringer'in "Sınır Karbon Ayarlamalarının Potansiyel Etkileri ve Zorlukları" konulu konuşması 2022/23 Mercator-IPC Üyesi Ebru Voyvoda'nın katılımıyla 15 Mart 2024 Cuma günü İPM Karaköy, İstanbul'da gerçekleşti.                      

Alkım Bağ Güllü ve Ebru Voyvoda ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Tüm Yönleriyle Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Karnesi'' başlıklı bölümüne Alkım Bağ Güllü ve Ebru Voyvoda katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı bölümüne Ümit Şahin, Ebru Voyvoda, Alkım Bağ Güllü, Hayriye Ataş, Nebi Sümer, Kamil Yılmaz, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Çok Boyutlu Eşitsizlikler Altında İklim Değişikliği ile Mücadele

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi`nin düzenlediği ''Çok Boyutlu Eşitsizlikler Altında İklim Değişikliği ile Mücadele'' başlıklı etkinlik 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Voyvoda`nın girişimiyle İPM`de 24-25 Kasım'da gerçekleşti.

2022 Şarm El-Şeyh İklim Zirvesi - COP27'den İzlenimler

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği ''2022 Şarm El-Şeyh İklim Zirvesi - COP27'den İzlenimler'' isimli panel İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in moderatörlüğünde, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, COBENEFITS Projesi Kıdemli Proje Danışmanı Dursun Baş ve 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Voyvoda'nın katılımıyla İPM'de 23 Kasım'da gerçekleşti.

COP27 Yan Etkinliği - Türkiye'de Karbonsuzlaştırmanın Maliyetleri ve Faydaları

İPM'nin düzenlediği ''Türkiye'de Karbonsuzlaştırmanın Maliyetleri ve Faydaları'' isimli etkinlik Ümit Şahin ve Ebru Voyvoda'nın katılımıyla COP27'de 15 Kasım'da gerçekleşti.

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı

İPM ve Girişim'in ortaklığında Alman parlamenterlerle düzenlenen ''Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı'' Fuat Keyman, Anne Duncker, Jannes Tessman, Atila Eralp, Özcan Mutlu ve Ebru Voyvoda'nın katılımıyla İPM'de 6 Ekim'de gerçekleşti.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma - Güncellenmiş Sonuçlar

Türkiye bölümü İstanbul Politikalar Merkezi'nin yürütücülüğünde devam eden uluslararası COBENEFITS Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma - Güncellenmiş Sonuçlar'' webinarı ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve EPRA Ar-Ge Direktörü Dr. Saeed Teimourzadeh katılımıyla, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin'in moderasyonunda 28 Eylül'de gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.