TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EDA ACARA icon down
Eda Acara
Eda Acara
İPM Araştırmacısı & Proje Koordinatörü

Eda Acara, Raising Ambition Projesi'nde araştırmacı ve proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Kanada Queen's Üniversitesi'nden Coğrafya ve Planlama alanında doktora, Kanada St Mary's Üniversitesi'nden Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Sosyoloji alanında lisans derecesine sahip olan Dr. Acara'nın eğitim geçmişi disiplinlerarasıdır. Suyun eleştirel coğrafyaları, çevresel adalet, çevresel ve kentsel politika planlaması ve Küresel Güney'de feminist kentsel politikalar üzerine yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Programı'na bağlı olarak çalışmaktadır. İPM'deki görevinden önce ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve TED Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca Bakırçay Üniversitesi Coğrafya programı için sosyal ve ekonomik coğrafya müfredatını oluşturmuş ve coğrafya bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. Acara, Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Uzmanları (MedECC) için "Çevresel Değişim, Çatışma ve İnsan Göçü" raporuna katkıda bulunan başyazarlardandır. Sosyal ve toplumsal cinsiyet uzmanı olarak, özellikle Dünya Bankası ve EBRD tarafından finanse edilen yeşil altyapı projeleri için risk değerlendirmesi ve politika geliştirme konularında kapsamlı danışmanlık deneyimine sahiptir. Önemli projeler arasında, Dünya Bankası'nın Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi (TIMP) ile bağlantılı olarak EBRD'nin İstanbul ve Ankara'daki Yeşil Şehir Eylem Planları için toplumsal cinsiyet ve ekonomik kapsayıcılık uzmanı olarak üstlendiği rol yer almaktadır. Ayrıca iklim adaleti, kentsel dayanıklılık ve sosyal eşitsizlikler gibi konularda devlet kurumları, BM kuruluşları ve yerel yönetimler için interaktif ve dijital kapasite geliştirme modülleri geliştirme konusunda deneyime sahiptir.

Dr. Acara, geçmişte Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi'nden Kanada Araştırma Bursu ve Amerikan Coğrafyacılar Derneği'nden tez bursu kazanmıştır.  Sabancı Üniversitesi'nden Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'nü ve Gender, Place, and Culture Journal'dan Emerging Scholar Ödülü'nü almıştır. Makaleleri Annals of the Association of American Geographers ve Urban Geography dergilerinde yayımlanmıştır. Annals of the Association of American Geographers'daki 2019 tarihli makalesi "Sequestering a River: What the Political Ecology of the 'Dead' Ergene River Tells Us About Neoliberal Urbanization in Today's Turkey" başlıklı makalesi, neoliberal kentleşmenin bir yan ürünü olarak su kirliliğinin Türkiye'nin otoriter kentsel rejiminin nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiğini incelemektedir.

Şu anki ilgi alanı, Şirin Tekeli Araştırma Ödülü tarafından finanse edilen araştırmasında da görüldüğü üzere, iklim adaleti ve sürdürülebilirlik alanlarında veri analizi için dijital teknolojiden yararlanmaktır. “Dijital Gıda Piyasalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti" başlıklı makalesi, algoritmik adalet, siber şiddet ve dijitalleşmenin Türkiye'deki gıda endüstrisinde kadınlar üzerindeki etkilerini incelemekte ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden dijital araçlara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Türkiye'de Adil Geçişin Desteklenmesi Projesi: Çanakkale - Çan Çalıştayı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen AB İklim Diyalogları Projesi (EUCD) kapsamında yürüttüğümüz ''Türkiye’de Adil Geçişin Desteklenmesi Projesi''nin Çanakkale-Çan bölgesi özelinde yaptığımız çalıştayı 25 Nisan’da Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kamu kurumları, STK’lar, meslek odaları ve diğer çeşitli paydaşlar, "Adil Geçiş" genel çerçevesi için  bölgeyi etkileyen ve etkilemesi muhtemel yatırımların demokratik katılım süreçlerini, kömür ve maden ekonomisinin toplumsal maliyetlerinin tespitini,  kamusal bilgiye erişimi, alternatif istihdam olanakları ve  kurumlar arası işbirliği konularını öncelikli ihtiyaç alanları olarak öne çıkardılar.