TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ELENA DÜCK icon down
Elena Dück
Elena Dück
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Elena Dück, dış politika analizine odaklanan bir siyaset bilimcidir. 2015 yılından bu yana, Türk-Alman Üniversitesi ve Passau Üniversitesi’nde Kültürlerarası Yönetim alanında çift yüksek lisans programını yönetmektedir. Öğretim görevlisi olarak Türkiye dış politikası, Türkiye-AB ilişkileri ve uluslararası ilişkiler teorileri dersleri vermiştir. Kasım 2018’de İstanbul Türk-Alman Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Türkiye-Tunus ilişkilerinin yanı sıra ABD’nin ve Kanada’nın dış politikaları üzerine yayınları bulunmaktadır. Şu anda, küresel hiyerarşilerin azaltılmasına katkıda bulunabilecek sürdürülebilir dış politika için bir model geliştirmek için çalışmaktadır.

Dück, doktora tezinde kimlik kavramları ve sosyal yapısalcı dış politika analizine odaklanmıştır. Passau Üniversitesi Uluslararası Kültür ve İşletme Çalışmaları alanında lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Sonrasında burada doktora çalışmalarına da devam etmiştir. 2013 yılında Nikaragua’nın Managua kentindeki Alman Büyükelçiliği'nde stajyer olarak çalışmıştır. 2010 yılında Arjantin, Buenos Aires’teki Torcuato di Tella Üniversitesi’nde bir sömestr geçirmiştir.

Proje: “Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı”

Bu araştırma projesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Türkiye’deki Alman okullarını örnek alarak Alman dış politikasında eğitim iş birliğinin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Eğitimsel iş birliği, sürdürülebilir dış politikanın bir aracı olarak, yani sorun odaklı ve küresel hiyerarşileri azaltmakla mücadele eden bir dış politika olmaktansa, uzun vadeli bir dış politika olarak kavramsallaştırılmalıdır. Temel alınan normatif varsayım ise, dış politikanın ülkeler için eşit seviyede iş birliği ve iletişim kanalları açmayı hedeflemesi gerektiğidir.

Alman eğitim iş birliğinin potansiyelini ve gerçeklerini analiz etmek için, örnek kurumlardaki mezunlar ve mevcut öğrencilerle ve aynı zamanda öğretim kadrosu ile görüşmeler yapılacaktır. Projenin odak noktasında ise Almanya-Türkiye ilişkilerinin nasıl öğretildiği ve Türk-Alman ilişkilerini geliştirme amacına ulaşılıp ulaşmadığı yer alacaktır. Dahası, mevcut küresel hiyerarşilerin kurumlarda nasıl algılanıp ele alındığı ve öğrencilerin aldıkları eğitimlerin onların birer “kültür elçisi” olmalarına katkısı olduğunu hissedip hissetmedikleri incelenecektir.

Kalitatif içerik analiz yöntemi kullanılarak ve “sürdürülebilir” dış politika konusundaki teorik tartışmalar kıstas alınarak, Türk-Alman ilişkileri özelinde ve daha genel olarak teorik düzeyde eğitim iş birliğinde yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için öneriler geliştirmek hedeflenmektedir.

COVID-19 Salgını Sırasında Türkiye'deki Alman Kültür ve Eğitim Politikaları: Zorluklar ve Potansiyel

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Elena Dück'ün "COVID-19 Salgını Sırasında Türkiye'deki Alman Kültür ve Eğitim Politikaları: Zorluklar ve Potansiyel (German Cultural and Educational Policies in Turkey During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Potential) başlıklı politika notu Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye’de Alman Kültür ve Eğitim Politikaları: İşbirliğinde Eşit Ortaklar Mı?

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Elena Dück'ün "Türkiye'de Alman Kültür ve Eğitim Politikaları: İşbirliğinde Eşit Ortaklar Mı?" (German External Cultural and Educational Policies in Turkey: Cooperation as Equal Partners?) başlıklı politika notu Haziran 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.