TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ELENA DÜCK icon down
Elena Dück
Elena Dück
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Elena Dück, dış politika analizine odaklanan bir siyaset bilimcidir. 2015 yılından bu yana, Türk-Alman Üniversitesi ve Passau Üniversitesi’nde Kültürlerarası Yönetim alanında çift yüksek lisans programını yönetmektedir. Öğretim görevlisi olarak Türkiye dış politikası, Türkiye-AB ilişkileri ve uluslararası ilişkiler teorileri dersleri vermiştir. Kasım 2018’de İstanbul Türk-Alman Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Türkiye-Tunus ilişkilerinin yanı sıra ABD’nin ve Kanada’nın dış politikaları üzerine yayınları bulunmaktadır. Şu anda, küresel hiyerarşilerin azaltılmasına katkıda bulunabilecek sürdürülebilir dış politika için bir model geliştirmek için çalışmaktadır.

Dück, doktora tezinde kimlik kavramları ve sosyal yapısalcı dış politika analizine odaklanmıştır. Passau Üniversitesi Uluslararası Kültür ve İşletme Çalışmaları alanında lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Sonrasında burada doktora çalışmalarına da devam etmiştir. 2013 yılında Nikaragua’nın Managua kentindeki Alman Büyükelçiliği'nde stajyer olarak çalışmıştır. 2010 yılında Arjantin, Buenos Aires’teki Torcuato di Tella Üniversitesi’nde bir sömestr geçirmiştir.

Proje: “Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı”

Bu araştırma projesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Türkiye’deki Alman okullarını örnek alarak Alman dış politikasında eğitim iş birliğinin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Eğitimsel iş birliği, sürdürülebilir dış politikanın bir aracı olarak, yani sorun odaklı ve küresel hiyerarşileri azaltmakla mücadele eden bir dış politika olmaktansa, uzun vadeli bir dış politika olarak kavramsallaştırılmalıdır. Temel alınan normatif varsayım ise, dış politikanın ülkeler için eşit seviyede iş birliği ve iletişim kanalları açmayı hedeflemesi gerektiğidir.

Alman eğitim iş birliğinin potansiyelini ve gerçeklerini analiz etmek için, örnek kurumlardaki mezunlar ve mevcut öğrencilerle ve aynı zamanda öğretim kadrosu ile görüşmeler yapılacaktır. Projenin odak noktasında ise Almanya-Türkiye ilişkilerinin nasıl öğretildiği ve Türk-Alman ilişkilerini geliştirme amacına ulaşılıp ulaşmadığı yer alacaktır. Dahası, mevcut küresel hiyerarşilerin kurumlarda nasıl algılanıp ele alındığı ve öğrencilerin aldıkları eğitimlerin onların birer “kültür elçisi” olmalarına katkısı olduğunu hissedip hissetmedikleri incelenecektir.

Kalitatif içerik analiz yöntemi kullanılarak ve “sürdürülebilir” dış politika konusundaki teorik tartışmalar kıstas alınarak, Türk-Alman ilişkileri özelinde ve daha genel olarak teorik düzeyde eğitim iş birliğinde yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için öneriler geliştirmek hedeflenmektedir.