TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ELLEN KOLLENDER icon down
Ellen Kollender
Ellen Kollender
2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı

ellen.kollender@hsu-hh.de

Ellen Kollender, göçmen topluluklarındaki eğitim eşitsizliklerine, özellikle ırkçılık ve neoliberalizmin dinamiklerinin kentsel okul ortamlarında sosyal adalet ve eşitliği nasıl etkilediğine odaklanan bir doktora-sonrası araştırmacıdır. Çalışmaları ayrıca devlet okulları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkinin eleştirel incelemesini de kapsamaktadır.

Kollender, İnsani Bilimler doktorası ve Siyaset Bilimi derecesi sahibidir. Hans-Böckler Vakfından doktora bursu aldıktan sonra, Hamburg’da Helmut Schmidt Üniversitesi Kültürlerarası ve Karşılaştırmalı Eğitim bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doktora projesinde Müslüman ve “göçmen” ailelerin sosyal dışlanma süreçlerini Almanya’da yeniden canlandırılan milliyetçilik ve neoliberal politik reformlar bağlamında incelemiştir. Çeşitli araştırma projeleri ve yayınlar çerçevesinde, ırkçılık karşıtı öğretmen eğitimi ve kapsayıcı okul dönüşümü için yaklaşımları değerlendirmiş ve geliştirmiştir. Ayrıca çeşitlilik stratejileri üzerine Alman Federal Göç ve Mülteci Bürosu gibi sivil ve devlet aktörlerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. 2016 yılında, Berlin’in Kreuzberg ve Neukölln ilçelerindeki toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan, okullardaki kurumsal ayrımcılığı ele alan ve ortak sosyal adalet politikası üzerine çalışan bir proje başlatmıştır. Ek olarak, Hamburg ve İstanbul’da siyasi yetişkin eğitiminde seminer lideri olarak çalışmaktadır.

Proje:Zorunlu Göç Zamanlarında Sivil Toplum Aktörlerinin Kapsayıcı Eğitimdeki Sesleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri”

Bu proje, son yıllarda Türkiye ve Almanya’da sayıları artan sığınma arayan (refakatsiz) çocuk ve ergenler bağlamında, sivil toplum aktörlerinin kentsel okul ortamlarında kapsayıcı eğitimin geliştirilmesindeki rolleri ve stratejilerini derinlemesine gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul ve Berlin’deki ampirik vaka çalışmaları vasıtasıyla, bu araştırma projesi aktörlerin (zorunlu) göç, eğitim alanındaki yaklaşımlarını ve faaliyetlerini ve yine bu alanda bunların güncel politik dinamikler ile nasıl içiçe geçtiğini ve bu iki ülkedeki “mülteciler” ve neoliberal eğitim reformları hakkındaki toplumsal tartışmaları araştıracaktır. Sivil toplum aktörlerinin çalışmaları, yapısal kısıtlamaları ve karşılıklı bağlılıkları incelenerek kapsayıcı eğitimi engelleyen faktörlerin anlayışı derinleştirilmelidir. Araştırma projesi ayrıca eğitimdeki dışlayıcı uygulamaları düzeltmek ve iki okul sisteminde sosyal adaleti teşvik etmek için aktörlerin vizyonlarına, programlarına ve stratejilerine odaklanmaktadır. Buna yönelik olarak, Almanya ve Türkiye’deki tüm öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının (daha iyi) karşılanabilmesi için gerekli reformlar ve tutumlar hakkındaki politik ve pedagojik tartışmalara ışık tutacak ve ilham verecek yaklaşımları tespit etmek ve tartışmak için iki ülkeden de sivil toplum aktörlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Adaletini Teşvik Etmek ve Dış Kaynak Yaratmak Arasında: AB-Türkiye İlişkisi ve Türkiye'deki 'Mülteci Öğrencilerin' Eğitimi Üzerindeki Etkileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Ellen Kollender'ın "Eğitim Adaletini Teşvik Etmek ve Dış Kaynak Yaratmak Arasında: AB-Türkiye İlişkisi ve Türkiye'deki 'Mülteci Öğrencilerin' Eğitimi Üzerindeki Etkileri (Between Fostering and Outsourcing Educational Justice: The EU-Turkey Statement and Its Impacts on the Education of 'Refugee Students' in Turkey)" başlıklı politika notu Eylül 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Karşılaştırmalı Perspektiften COVID-19'un Almanya ve Türkiye Eğitim Sistemlerindeki Mülteci Çocuklar için Uzun Vadeli Dışlayıcı Etkileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Ellen Kollender ve 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in “Karşılaştırmalı Perspektiften COVID-19’un Almanya ve Türkiye Eğitim Sistemlerindeki Mülteci Çocuklar için Uzun Vadeli Dışlayıcı Etkileri (Long-Term Exclusionary Effects of COVID-19 for Refugee Children in the German and Turkish Education Systems: A Comparative Perspective)” başlıklı politika notu Temmuz 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Zorunlu Göç ve COVID-19 Döneminde Kapsayıcı Eğitim Konferansı

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen “Zorunlu Göç ve COVID-19 Döneminde Kapsayıcı Eğitim (Exploring Intersectionality – Building Solidarity across EU-Turkey Borders: Inclusive Education in Times of Forced Migration and COVID-19)” başlıklı konferans 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Konferans, Mercator-İPM Araştırmacıları Ellen Kollender ve Joanna Krzeminska tarafından Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoç) ve Feminist Autonomous Center for Research in Athens ile işbirliği yapılarak gerçekleşti.

Panel 1'i izlemek için buraya tıklayınız.

Panel 2'yi izlemek için buraya tıklayınız.

Panel 3'ü izlemek için buraya tıklayınız.

Panel 4'ü izlemek için buraya tıklayınız.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Şehrimize Emanet Çocuklar

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Ellen Kollender'in Ayşe Banu Tuna'ya sığınmacı çocukların eğitim konusunda yaşadıkları zorlukları üzerine verdiği röpörtajı 28 Kasım 2020'de İST Dergi'de yayımlandı. Yazıyı okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Die Neoliberale Schule

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Ellen Kollender'in "Die Neoliberale Schule" başlıklı yazısı 19 Temmuz 2020'de die ZEIT da yayımlandı. Yazıyı okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2019/20 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Andrea Weiss, Sinan Erensü, Ellen Kollender, Akgün İlhan, ve Gökçe Uysal aramıza katıldılar. 

Andrea Weiss | Bakü-Tiblis-Kars Trenyolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısında Türkiye’nin Rolü

Sinan Erensü | Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Dönüşümünde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Olasılıkları

Ellen Kollender | Zorunlu Göç Dönemlerinde Kapsayıcı Eğitim Üzerine Sivil Toplum Aktörlerinin Görüşleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri

Akgün İlhan | İklim Değişikliği Çağında Türiye’deki Şehir Suyu Talep Yönetimi Olasılıklarını İzlemek: İstanbul ve Berlin’den Ders Çıkarmak

Gökçe Uysal | Mültecilerin İşgücüne Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya birbirinden ne öğrenebilir?

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.