TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EMRE ÜÇKARDEŞLER icon down
Emre Üçkardeşler
Emre Üçkardeşler
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Emre Üçkardeşler, kamu politikaları üzerine çalışan bir sosyal bilimcidir. Sosyal politikalar ve eğitim politikaları konusunda danışman olarak çalışmaktadır. Carleton Üniversitesi Sosyoloji bölümünde, Türkiye ve Güney Kore’de sosyal politikalar konulu doktora çalışmasını tamamlamak üzeredir. Emre Üçkardeşler, ODTÜ Siyaset Bilimi anadal ve Sosyoloji yandal dereceleri, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Ottawa Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak kalkınma politikaları konusunda lisans dersleri vermiştir.

Eğitim alanında, Emre Üçkardeşler, kamu eğitim harcamaları, okul şiddeti, okula devam oranları, eğitim idaresi ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yürütmüş, karar vericilere yönelik politika/mevzuat analizleri ve politika önerileri yazmıştır. Politikacılar, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı atölye çalışmaları hazırlamış ve yönetmiştir. Risk altındaki çocuklar ve ailelerin belirlenmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlamış, maarif müfettişleri, okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim modülleri hazırlamış ve toplumsal cinsiyete duyarlı yönetim eğitim mevzuatı konusunda eğitim vermiştir. Çocuk ve gençlerin refahından sorumlu kamu kuruluşları için stratejik eylem planları ve protokoller hazırlanmasında rol almıştır.

Sosyal politikalar alanında, yeni ekonomi, sanayi sonrası istihdam ve Türkiye ve OECD ülkelerinde sosyal harcamalar konularında yayınlar yapmıştır. Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için sosyal güvenlik analizleri ve kurumsal değerlendirmeler hazırlamıştır. Türkiye, Almanya, Güney Kore ve Kanada’nın karşılaştırmalı analizi, Üçkardeşler’in ilgi alanlarından biridir. 2010 yılında, Ruhr ekonomisinin sanayiden hizmet sektörüne dönüşümü konulu bir araştırma ekibinde yer almıştır. 2015 yılında Alman ikili mesleki eğitim kurumlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 2016 yılında, Seoul Üniversitesi Asya Kalkınma Enstitüsü araştırmacısı olarak Güney Kore’de yeni mesleki teknik liseler konulu bir araştırma yürütmüştür.

Proje: “Türkiye ve Almanya’daki Göçmen Çocuklar ve Gençler için Eğitim Politikaları: Geçici Çözümleri Uzun Vadeli Stratejilere Dönüştürmek için Bir Çerçeve”

Bu proje, Türkiye ve Almanya’daki Suriyeli ve diğer mülteci çocuklara yönelik eğitim politikalarını incelemeyi hedeflemektedir. Saha araştırması, bu iki ülkede gerçekleştirilecektir. Bu proje, güncel durumun güçlü ve güçsüz yanlarını inceleyerek, iyi ve kötü pratiklerden dersler çıkararak kamusal, özel ve sivil toplum kuruluşlarındaki var olan ve olası kapasiteleri ortaya koyacaktır.

Kişisel araştırma, güncel çalışmalardan katkılar ve benzer örneklerden karşılaştırmalı dersler yoluyla mülteci çocuklar için belirli politikalar ve programlar önerilecektir. Bu proje, daha iyi uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasına destek vermeyi ve Türkiye ile Almanya arasındaki karşılıklı öğrenme halini güçlendirmeyi ve milletlerarası fikir alışverişi ve deneyim paylaşımına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker'in Türkiye’deki Suriyeliler  başlıklı kitapçığı Ekim 2018’de yayımlandı.

Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapçık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, eğitim, işgücü/istihdam, toplumsal cinsiyete ilişkin konular, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2016/17 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Magdalena Kirchner, Sarah Louise Nash, Wiebke Hohberger, Kristen Biehl, Tuğba Ağaçayak ve Emre Üçkardeşler aramıza katıldılar.

Magdalena Kirchner | Sorumluluğu Almak? Transatlantik Kriz Yönetiminde Türkiye ve Almanya

Sarah Louise Nash | İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi Politikaları: UNFCCC Çalışma Grubunu Çalıştırmak

Wiebke Hohberger | Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar

Kristen Biehl | Türkiye’de Mülteci Entegrasyonunun Gündelik Gerçekleri ve Politika Oluşturma Süreçlerinin İncelemesi

Tuğba Ağaçayak | Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi​

Emre Üçkardeşler | Uzun Vadeli Eğitim ve Entegrasyon Stratejileri için bir Çerçeve​

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 5'inci dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 5’inci yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2016/17 döneminde yer alacak araştırmacılar Kristen Biehl, Wiebke Hohberger, Magdalena Kirchner, Emre Üçkardeşler, Tuğba Ağaçayak, ve Sarah Louise Nash'ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.