TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Ender Peker
Ender Peker
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ender Peker, iklim duyarlı kentsel tasarım alanında uzmanlaşmış bir şehir plancısıdır. Ender, özellikle, yerel halkın sosyo-ekolojik değerlerini dikkate alarak, kentsel yaşamı düzenleyecek yapılı çevrelerin teknik kurallar, yönetmelikler ve kodlarla birlikte tasarlanması üzerinde çalışmaktadır. Ender, doktorasını İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde Gayrimenkul ve Planlama alanında; yüksek lisansını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kentsel Tasarım alanında tamamlamıştır. Lisans eğitimini, ODTÜ’de Şehir ve Bölge Planlama bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Ekonomi bölümünde almıştır. Oxford Brookes Üniversitesi Kentsel Tasarım Merkezi’nde ve Manchester Üniversitesi Planlama ve Peyzaj Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Bundan önce, Ankara İngiliz Araştırma Enstitüsü (BIAA) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları (1) kentsel tasarım ve yapılı çevre, (2) iklim duyarlı tasarım ve mimari ve (3) sürdürülebilir kentleşmenin yönetişimi üzerine odaklanmaktadır. Ender ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Reading Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde “temel tasarım ilkeleri,” “kentsel planlama stüdyosu”, “araştırma yöntemleri ve teknikleri”, “imar hukuku” ve “katılımcı planlama ve tasarım” gibi çeşitli konularda ders vermiştir.

Proje: “NİYETTEN EYLEME – Türkiye’de İklim Duyarlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi için Eyleme Yönelik Bilgi Üretilmesi”

Kentsel yapılı çevrenin iklim üzerindeki etkisinin önemi, kentleşme ile ilgili karar vericiler tarafından son zamanlarda fark edilmeye başlanmış olsa da, özellikle yerel düzeyde henüz yeterli eylem seviyesine ulaşılamamıştır. Eyleme geçilememe sebepleri olarak, (1) iklim duyarlı kentsel mekan üretimi için uygun yaklaşım, mekanizma ve yöntemlerin eksikliği ve (2) kentsel karar alma mekanizmalarının mevcut kent mekan üretim sisteminde bir değişiklik başlatmaya istekli olma(ma)sı gösterilebilir. Bu bağlamda, kentlerin geleceği için bir dizi stratejiyi ortaya koyan Türkiye Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (TUİDEP) yayınlanması, ümit vaat eden bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Ancak, önceki araştırmalar, farklı paydaşlar arasındaki eylemleri koordine eden ve politika programlarıyla toplum katılımını sağlayan (veya engelleyen) belediye otoritelerinin kentsel mekanın üretiminde önemli rol oynadığını ve ulusal eylem planının yerel kent mekan üretim süreçlerine rehberlik etmek açısından yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.

Bu araştırma, ulusal düzeydeki stratejilerin yerel düzeydeki kentleşme uygulamalarına dönüştürülmesi aşamasında deneyimlenen zorlukları araştırmayı amaçlamaktadır. Proje, eylem araştırması yürütmek suretiyle, kentsel gündemlerine iklim değişikliğini dahil eden belediyelerin sayısında da olumlu bir artış yaratmayı hedeflemektedir.

İklim Krizi ve Deprem Riskleri Karşısında Kentler: Yerel Yönetimler İçin Bütünleşik Politikalar

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ezgi Orhan’ın “İklim Krizi ve Deprem Riskleri Karşısında Kentler: Yerel Yönetimler İçin Bütünleşik Politikalar” başlıklı politika notu Aralık 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Re-thinking the Production of Urban Built Environments in the Face of Climate Change

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker'in "Re-thinking the Production of Urban Built Environments in the Face of Climate Change" başlıklı makalesi 27 Temmuz 2020'de Urban Research&Practice'de yayımlandı.

İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İPM Karaköy ve Hollanda Konsolosluğu’nda düzenlediği “İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi (Production of Climate Responsive Urban Built Environments)” konferansının bildiri kitabı yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın ve Ender Peker'in "Değişen İklimde Kentler: Yerel Yönetimler için Azaltım ve Uyum Politikaları” başlıklı politika notu Eylül 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Exploring the Ways in Which Campus Open Space Design Influences Students' Learning Experiences

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker ve Anlı Ataöv'ün "Exploring the Ways in Which Campus Open Space Design Influences Students’ Learning Experiences" başlıklı makalesi 2 Haziran 2020'de Landscape Research'de yayımlandı.

Ezgi Orhan ve Ender Peker ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Deprem Riski ve İklim Krizi Karşısında Kentler

Ümit Şahin ve Ender Peker ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Sıcak Dalgalarında Kentler ve Sağlık

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

İklim Kafe Konuşmaları 23 - ''Depreme ve İklim Afetlerine Hazırlıklı Kentler Nasıl Planlanır?''

İklim Kafe Konuşmaları canlı olarak İPM Karaköy'de devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiüçüncüsü "Depreme ve İklim Afetlerine Hazırlıklı Kentler Nasıl Planlanır?" 5 Nisan'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ender Peker ve Ezgi Orhan ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Ezgi Orhan ve Ender Peker ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?” programının "Deprem Riski ve İklim Krizi Karşısında Kentler" başlıklı 48. bölümüne Ezgi Orhan ve Ender Peker katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ümit Şahin ve Ender Peker ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) katkılarıyla hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının 22. bölümüne konuk olan İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve halk sağlığı uzmanı Dr. Ümit Şahin ve 2018/19 dönemi Mercator-İPM Araştırmacısı Dr. Ender Peker ile sıcak dalgaları sırasında, özellikle büyük kentlerde halk sağlığının nasıl korunması gerektiğini ve alınması gereken önlemleri, yerel yönetimlerin bu konuda hangi adımları atmaları gerektiğini konuştuk.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Türkiye'de Belediye Düzeyindeki İklim Eyleminin Zorlukları için Birlikte Çözüm Üretmek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in düzenlediği "Türkiye’de Belediye Düzeyindeki İklim Eyleminin Zorlukları için Birlikte Çözüm Üretmek" çalıştayı, 17 Ekim 2019 tarihinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Karbon Azaltım Hedeflerine Ulaşmak için Var Olan Konutları Güçlendirmenin Zorlukları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in Glasgow Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Karbon Azaltım Hedeflerine Ulaşmak için Var Olan Konutları Güçlendirmenin Zorlukları” çalıştayı, 10 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

“İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi” Konferansı

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in düzenlediği “İklim Duyarlı Kentsel Yapılı Çevre Üretimi (“Production of Climate Responsive Urban Built Environments” Conference)” konferansı 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İPM Karaköy ve Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti. Konferansın “Kentsel ve Küresel Düzeyde İklim Bilimi (Urban and Global Scale Climate Science)” başlıklı açış konuşması, Dublin Üniversitesi’nden Prof. Gerald Mills tarafından 22 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın “Evrimsel Direnç, İlişkisel Alan ve Uyarlanabilir Planlama (Evolutionary Resilience, Relational Space and Adaptive Planning)” başlıklı ikinci konuşması, New Castle Üniversitesi’nden Prof. Simin Davoudi tarafından 23 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 8 – Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak

İklim Kafe Konuşmalarının sekizincisi, Ender Peker’in “Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak” konulu konuşmasıyla 8 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.