TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ESRA DİLEK icon down
Esra Dilek
Esra Dilek
2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı

Esra Dilek, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir öğretim üyesidir. Fulbright Bursunu Ocak 2022'de Washington DC'deki George Mason Üniversitesi'ndeki Carter Barış ve Çatışma Çözümü Okulu'nda tamamladı. Doktora derecesini 2019 yılında Bilkent Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında aldı. 2016-2017 döneminde, Denver Üniversitesi Josef Korbel Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda, Çatışma Çözümü Enstitüsü'nde doktora öncesi araştırmacı olarak çalıştı. 

Dilek'in araştırması uluslararası normlara, barış süreçlerine ve daha yakın zamanda illiberalizm ile arabuluculuk kesişimine odaklanıyor. Dilek; Türkiye, Kolombiya ve Gürcistan'da ağırlıklı olarak siyasi karar alıcılar ve sivil toplum temsilcileriyle uzun ve kısa vadeli saha araştırmaları yürütmüştür. Makaleleri; Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz Çalışmaları, Barış İnşası ve Orta Doğu Çalışmaları gibi akademik dergilerde yayınlandı.

Proje: “Türkiye'nin Liberal Arabuluculuk Normları Tartışması: AB-Türkiye İlişkilerinde Beklentiler"

2000'li yılların başından bu yana önemli siyasi dönüşümler yaşamış Türkiye, 2000'li yılların başında başlayan bir siyasi liberalleşme döneminden 2010’da bu tür liberalleşmenin durakladığı bir aşamaya geçmiştir. Bu değişim, ülkenin iç ve dış çatışmalara katılımına da yansımıştır. Zaman içinde farklılıklar arz etse de Türkiye, iç ve dış çatışmaların temel nedenlerini ele alan müzakere edilmiş çözümlerden ziyade; düzen, istikrar, hiyerarşi ve egemenliği ön planda tutan bir duruş benimseyerek liberal arabuluculuk normlarına ve uygulamalarına giderek daha fazla itiraz ediyor.

Bu projede, 2002-2020 arası Kıbrıs sorununa odaklanarak, Türkiye’nin barışı sağlama söylemi ve uygulamalarına ek olarak, liberal arabuluculuk normlarına yönelik artan çekişmenin altında yatan nedenleri incelemeyi öneriyorum. Bu çalışma, Türkiye'nin son yirmi yılda arabuluculuk söyleminde kullandığı temel çekişme biçimlerini ve çekişmenin arkasındaki nedenleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda AB-Türkiye ilişkileri için bu tür çekişmelerin daha geniş etkilerini ele almak için tavsiyeler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz Dış Politikası: Kıbrıs'ta Barışın Sağlanmasının Yol Ayrımı

2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Esra Dilek'in “Turkey's Foreign Policy in the Eastern Mediterranean: Peacemaking in Cyprus at a Crossroads (Türkiye'nin Doğu Akdeniz Dış Politikası: Kıbrıs'ta Barışın Sağlanmasının Yol Ayrımı)” başlıklı analizi Mart 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.