TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Etkinlikler icon down

Doğa ve İklim Söyleşileri 7 – “Küresel İklim Değişiklikleri ve Anadolu Biyocoğrafyası: Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin yedincisi, Hakan Gür’ün "Küresel İklim Değişiklikleri ve Anadolu Biyocoğrafyası: Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek" konulu konuşmasıyla 4 Mart 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.  

İklim Kafe Konuşmaları 10 – Türkiye'nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak

İklim Kafe Konuşmalarının onuncusu, Begüm Özkaynak’ın “Türkiye’nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak” konulu konuşmasıyla 12 Şubat 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

AB-Türkiye İlişkilerinde Esnek Entegrasyon

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Frank Schimmelfennig’i İstanbul’da ağırladı. Schimmelfennig, ziyareti kapsamında 30 Ocak 2020’de ODTÜ’de gerçekleşen “Giderek Çözülen Birlik? Avrupa’da Esnek Entegrasyon” paneline katıldı; 3 Şubat 2020'de Sabancı Üniversitesi’nde aynı konuda bir seminer verdi ve 4 Şubat 2020'de Galata İstanbul Otel’de “AB-Türkiye İlişkilerinde Esnek Entegrasyon: Olasılıklar ve Engeller (Differentiated Integration in EU-Turkey Relations)” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Doğa ve İklim Söyleşileri 6 – “Değişen İklimin Kuşlara Etkisi”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin altıncısı, Kiraz Erciyas Yavuz’un "Değişen İklimin Kuşlara Etkisi" konulu konuşmasıyla 14 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye'de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi

İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi konferansı, 6 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın ardından konuyla ilgili yuvarlak masa toplantısı, 7 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de yapıldı.

2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimler

“2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25’ten İzlenimler (2019 Madrid Climate Summit – Impressions from COP25)” paneli, İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 19 Aralık 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Lübnan Protestoları: Bağlamı, Dinamikleri ve Geleceği

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in girişimiyle düzenlenen “Lübnan Protestoları: Bağlamı, Dinamikleri ve Geleceği Üzerine Yaklaşımlar (The Protests in Lebanon: Perspectives on Context, Dynamics and Future)” başlıklı panel, 10 Aralık 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

COP25 Madrid - İklim Değişikliği Mitigasyonunun Sosyal ve Ekonomik Ek Faydaları: İstihdam, Sınai Kalkınma ve Enerji Dönüşümü

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve İleri Sürdürülebilirlik Çalışmaları Enstitüsü (IASS) ile COP25 Madrid İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği Mitigasyonunun Sosyal ve Ekonomik Ek Faydaları: İstihdam, Sınai Kalkınma ve Enerji Dönüşümü” başlıklı yan etkinlik, 6 Aralık 2019’da Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleşti.

Yeni AB Liderliği Altında AB-Almanya-Türkiye İlişkilerinin Problemleri ve Olasılıkları

“Yeni AB Liderliği Altında AB-Almanya-Türkiye İlişkilerinin Problemleri ve Olasılıkları (Problems and Prospects for EU-Germany-Turkey Relations under New EU Leadership)” başlıklı toplantı, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Wolfgang Wessels ve Atila Eralp ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in konuşmacı olarak katılımıyla 3 Aralık 2019’da İstanbul Galata Hotel’de gerçekleşti.

Mülteci Kapsayıcılığının Boyutlarını Araştırmak: Sosyal Yapılar, Kurumlar ve Stratejiler

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacıları Maissam Nimer ve Jannes Tessmann’ın düzenlediği “Mülteci Kapsayıcılığının Boyutlarını Araştırmak: Sosyal Yapılar, Kurumlar ve Stratejiler (Exploring the Dimensions of Refugee Inclusion: Social Structures, Institutions and Strategies Conference)” konferansı 28-29 Kasım 2019’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.

Konferansın “Bakışı Değiştirmek: Kapsayıcılık ve Toplumsal Uyumun Ötesinde, Mülteci-Mülteci İlişkiselliğine Doğru” başlıklı ana konuşması, University College London’dan Elena Fiddian-Qasmiyeh tarafından 28 Kasım’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti. Konferansın “‘Kapsayıcılığı’ Yeniden Düşünmek: Sömürgecilik, Ataerkillik ve ‘Mülteci Kapsayıcılığı’ Projelerindeki Yönetici Bakışı” başlıklı ikinci ana konuşması, Central European Üniversitesi’nden Prem Kumar Rajaram tarafından 29 Kasım’da Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleşti.