TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Etkinlikler icon down

Türkiye için İklim Dostu Kalkınma Modeline Geçişin Fırsatları

İPM, TEMA Vakfı ve Climate Action Network Europe “Türkiye için İklim Dostu Kalkınma Modeline Geçişin Fırsatları” başlıklı yuvarlak masa toplantısını 20 Aralık 2019 tarihinde İPM Karaköy’de gerçekleştirdi.

GTE V: Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar (GTE V: Turkey-EU Relations in a Changing Era? Domestic Dynamics and International Constraints)” başlıklı son yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 6 Kasım 2019’da Brüksel’de gerçekleşti.

Avrasya ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi

İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi, Harriman Enstitüsü, ISERP, Weatherhead Doğu Asya Enstitüsü ve Columbia Küresel Merkezi, İstanbul ortaklığıyla düzenlenen “Avrasya ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (Eurasia and China's Belt and Road Initiative)” başlıklı panel, 19 Eylül 2019’da Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleşti.

The Turkish Heritage Organization's Non-Resident Fellowship Program Ziyareti

Türk Miras Örgütü'nün (Turkish Heritage Organization) Non-Resident Fellowship sekiz üyesi, 4 Temmuz 2019'da İPM’yi ziyaret etti. Türkiye, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve ekonomi ile ilgili güncel konuları Maissam Nimer, Ersin Kalaycıoğlu, Bahri Yılmaz ve Cana Tülüş Türk ile tartıştılar. 

GTE V: Bulgulardan Piyasaya: Doğu Akdeniz'deki Doğalgaz Kaynaklarının Gelişimi için Görüşler ve Sorunlar

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Bulgulardan Piyasaya – Doğu Akdeniz’deki Doğalgaz Kaynaklarının Gelişimi Hakkındaki Görüşler ve Sorunlar (GTE V: From Findings to Market – Perspectives and Challenges for the Development of Gas Resources in the East Med)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, 1 Temmuz 2019’da Lefkoşa, Kıbrıs’ta gerçekleşti.

Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı tarafından düzenlenen “Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması (Nature Conservation and Protection of Biodiversity Subject to Climate Change Impacts)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

GTE V: Göç Yönetiminde AB-Türkiye İş Birliği: Geçici ve Kısa Vadeli Çözümlerin Ötesine Geçmek

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Göç Yönetiminde AB-Türkiye İş Birliği: Geçici ve Kısa Vadeli Çözümlerin Ötesine Geçmek (GTE V: EU-Turkey Cooperation on Migration Management: Going Beyond Ad Hoc Short-Termism)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 6 Mayıs 2019’da İstanköy, Yunanistan’da gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler

Girişim ve Cambridge Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler (Turkey, Britain and Europe in Global Turmoil: Historical Representations and Contemporary Repercussions)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 5 Nisan 2019’da Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleşti.

GTE V: Türkiye ve AB Sivil Toplumlarını Birleştirmek: Çıkmazın Üstesinden Gelmek Mümkün Mü?

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Türkiye ve AB Sivil Toplumlarını Birleştirmek: Çıkmazın Üstesinden Gelmek Mümkün Mü? (Engaging Civil Societies in Turkey and the EU: Can They Break Through the Deadlock?)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 1 Şubat 2019’da Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti.

Türkiye ve Batı

Girişim ve Brookings Enstitüsü ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye ve Batı (Turkey and the West)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman,  Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Araştırmacısı Galip Dalay ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür’ün katılımıyla 14 Ocak 2019’da Washington, DC’de gerçekleşti.