TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Etkinlikler icon down

CoBenefits Eğitimleri

İstanbul Politikalar Merkezi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) ve the Renewables Academy (RENAC) işbirliğinde, CoBenefits projesi kapsamında düzenlenen eğitimler, 28-29 Ocak 2020'de Ankara’da gerçekleşti. Eğitimler, yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki istihdam ve sanayinin gelişimi, sağlık masraflarının azaltılması ve enerji arz güvenliğine katkıları üzerine odaklandı.

Medya için Yazmak

Girişim tarafından düzenlenen “Medya için Yazmak (How to Write for Media)” başlıklı çalıştay, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş ve Michael Thumann’ın yürütücülüğüyle 14 Kasım 2019’da Adahan İstanbul’da gerçekleşti.

Yerelde Potansiyeli Keşfetmek: Türkiye'de Yerel Gençlik Politikalarını Geliştirmek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Annegret Warth’ın Gençlik Örgütleri Forumu ve Friedrich Ebert Stiftung ile birlikte AGÜ Gençlik Fabrikası, Nilüfer Gençlik Meclisi, Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ve Yereliz (Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği)’nin desteğiyle düzenlediği “Yerelde Potansiyeli Keşfetmek: Türkiye’de Yerel Gençlik Politikalarını Geliştirmek (Exploring Potential at the Local Level: Fostering Local Youth Policy in Turkey)” konulu çalıştay, 2-4 Kasım 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

Yenilenebilir Enerjinin İstihdam ve Endüstriyel Gelişim İmkanlarına Etkileri

Co-Benefits Proje Koordinatörü ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Yenilenebilir Enerjinin İstihdam ve Endüstriyel Gelişim İmkanlarına Etkileri (Co-benefits of Renewable Energy with a Focus on Employment and Industrial Development Opportunities)” konulu yüz yüze eğitimleri 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleştirdi.

Türkiye'de Belediye Düzeyindeki İklim Eyleminin Zorlukları için Birlikte Çözüm Üretmek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in düzenlediği "Türkiye’de Belediye Düzeyindeki İklim Eyleminin Zorlukları için Birlikte Çözüm Üretmek" çalıştayı, 17 Ekim 2019 tarihinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Karbon Azaltım Hedeflerine Ulaşmak için Var Olan Konutları Güçlendirmenin Zorlukları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in Glasgow Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Karbon Azaltım Hedeflerine Ulaşmak için Var Olan Konutları Güçlendirmenin Zorlukları” çalıştayı, 10 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Yenilenebilir Enerji'nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar

Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Yenilenebilir Enerji’nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar (Methods and Tools for the Assessment of Co-benefits of Renewable Energy)” konulu yüz yüze eğitimleri 8-9 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenledi.

ActHuman - Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları

İPM, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve Oxford Üniversitesi’nin düzenlediği “ActHuman - Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları” danışma kurulu toplantısı ve çalıştayı, 24 Eylül 2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’nde gerçekleşti.

Co-Benefits için Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Planlaması

Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Co-Benefits için Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Planlaması (Sustainable Energy System Planning for Co-Benefits)” konulu yüz yüze eğitimleri 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenledi.

Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı (MWMN), İPM, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ve Ankara'daki AB Delegasyonu çalışmaları çerçevesinde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Betül Çelik’in liderliğinde Türk Kadın Arabulucular Ağının "Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme" başlıklı çalıştayı 29-30 Haziran 2019'da IPC Karaköy'de düzenlendi.

Ayrıca, Ekim 2019’da Türk Kadın Arabulucular Ağı arabuluculuğu şiddet içermeyen çatışma çözümü aracı olarak ve kadınları barışın unsurları olarak güçlendirmek için teşvik etmek amacı ile Diyarbakır, Gaziantep, Mardin şehirlerinde bulunan kadın fikir liderlerine cinsiyete duyarlı çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri vermiştir.