TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Etkinlikler icon down

Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı (MWMN), İPM, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ve Ankara'daki AB Delegasyonu çalışmaları çerçevesinde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Betül Çelik’in liderliğinde Türk Kadın Arabulucular Ağının "Kadının Arabuluculuktaki Rolünü Anlama ve Destekleme" başlıklı çalıştayı 29-30 Haziran 2019'da IPC Karaköy'de düzenlendi.

Ayrıca, Ekim 2019’da Türk Kadın Arabulucular Ağı arabuluculuğu şiddet içermeyen çatışma çözümü aracı olarak ve kadınları barışın unsurları olarak güçlendirmek için teşvik etmek amacı ile Diyarbakır, Gaziantep, Mardin şehirlerinde bulunan kadın fikir liderlerine cinsiyete duyarlı çatışma çözümü ve arabuluculuk eğitimleri vermiştir. 

Hayırlı Cuma Antlaşması'ndan 21 Yıl Sonra, Kuzey İrlanda Hala Barış ve Uzlaşma Peşinde

“Hayırlı Cuma Antlaşması’ndan 21 Yıl Sonra, Kuzey İrlanda Hala Barış ve Uzlaşma Peşinde (21 Years after the Good Friday Agreement, N. Ireland Still Wrestles with Peace and Reconciliation)” temasıyla düzenlenen üç kısa film gösterimi ve açık söyleşi, 27 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Film yapımcıları Quintin Oliver ve Fiona MacMillan’ın katılımlarıyla gerçekleşen panelde, barış antlaşması için yapılan “evet” kampanyasının referandumu nasıl kazandırdığı ve Kuzey İrlanda’da barış sürecinin uygulanmasında hangi genel zorlukların kaldığı konularını tartışıldı.

Türkiye'de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü

“Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü (Dialogue and Sustainable Conflict Resolution in the Kurdish Question and Polarization in Turkey)” projesinin final raporunun lansman Direktör Fuat Keyman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın konuşmacı olarak katılımıyla 11 Mayıs 2018’de Vault Karaköy – The House Hotel’de gerçekleşti.

Çatışma Çözümü ve Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Betül Çelik, İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen "Çatışma Çözümü ve Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü (The Role of Women in Conflict Resolution and Reconciliation)" başlıklı çalıştay, 11 Ocak 2018’de İPM’de gerçekleşti.

Bu çalıştay, son yıllarda Türkiye’de artan kutuplaşmayı azaltmada ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünde kadınların olası rollerini tartışmayı amaçlamıştır. Toplumsal barışın inşasında kadınların farklı rolleri olduğu bilinmektedir. Kadınların barış inşasındaki rolleri, toplumsal mutabakatta kadınlar içinde işbirliğini güçlendiren ve zayıflatan faktörler, barış inşasındaki acil ihtiyaçlar ve yeni feminist stratejiler bu çalıştayda tartıştığımız başlıkları oluşturdu.

Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen “Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü (The Role of Art and Sports in Overcoming Polarization)” başlıklı çalıştay, 5 Ekim 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti. Direktör Fuat Keyman‘ın konuşmasıyla başlayan çalıştay, İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın moderatörlüğünde devam etti.

Kutuplaşma Türkiye’nin istikrar ve kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Diyalog ve mutabakat eksikliği sorunların çözülme potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sanat ve spor, çatışma çözümünde ve diyalog sağlamada oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ‘Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü’ konulu çalıştay, Türkiye’de farklı kesimler arasında diyalog kurmayı amaçlayan sanat ve spor projelerinde rol almış kişiler ile bürokrasi, siyaset, sivil toplum, medya çevrelerinden uzmanları bir araya getirerek sanat ve sporun kutuplaşmayı aşmada nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair çözümler üretmeyi amaçlamıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay, çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi'nin (Post-Coup Opportunities on Conflict Resolution and Democracy Project) basın toplantısı 27 Nisan 2017'de gerçekleşti.

15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat Çalıştayı

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat (Inclusive Growth and Political Consensus after July 15th Workshop)” başlıklı çalıştay, 3 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleşti.

2011-2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı olan ve 2016′da AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, ve İPM Direktörü Fuat Keyman çalıştayın açılış konuşmalarını yaptılar. Çalıştay, Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın koordine ettiği çatışma çözümü aktiviteleriyle devam etti. İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve İPM Araştırmacıları Derya Berk, Altay Atlı, Ayşe Köse katılımcı olarak çalıştayda bulundular.

Çalıştay ‘Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin bir ayağı olarak düzenlenmiştir. Projenin hedefi, darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin sağlamlaşmasına engel teşkil edecek önemli çatışmaların tanımlanıp, analiz edilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, proje araştırma ve diyalog temelinde kutuplaşmayı azaltacak ve kapsayıcı demokratik ilkeleri teşvik edecek çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

Türkiye'de Reform: 15 Temmuz Sonrasi Kurumsal Yapılanma

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen ”Türkiye’de Reform: 15 Temmuz Sonrasi Kurumsal Yapılanma (Reforming Turkey: Institution Building After July 15th)” başlıklı çalıştay, 18 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında birçok güçlükle karşı karşıya kalmıştır. En büyük sorunlardan biri ‘paralel yapılar’ın yıllar içinde kurumların içine mevzilenmesi ve darbe sonrası süreçte izlenen toplu işten uzaklaştırma politikaları sonucu devlet kurumlarının zayıflaması olmuştur. “Türkiye’de Reform: 15 Temmuz Sonrası Kurumsal Yapılanma (Reforming Turkey: Institution Building after July 15th)” konulu çalıştay darbe girişimi sonrasındaki dönemde ortaya çıkan temel çatışma noktalarını ve zorlukları teşhis ve analiz ederek kurumsal yapılanmayı güçlendirmeye, kutuplaşmayı durdurmaya ve kapsayıcı demokrasiyi geliştirmeye yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Çalıştay interaktif bir formatla çeşitli kesimlerden uzman ve akademisyenleri bir araya getirip ilgili taraflara somut politika önerileri sunmayı hedeflemiştir.

15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi (Polarization, Consensus and Democracy After July 15th)” başlıklı çalıştay, 17 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye’de son yıllarda artan bir kutuplaşma eğilimi gözlemlenmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi daha belirsiz bir ortama itmiş, var olan sosyal ve siyasal ihtilafların daha da artmasına neden olmuştur. ‘15 Temmuz Sonrası Kutuplaşma, Uzlaşma ve Demokrasi Çalıştayı (Polarization, Consensus and Democracy after July 15th Workshop) darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin güçlenmesine engel teşkil edebilecek çatışmaları saptayıp, analiz ederek kutuplaşmayı kontrol altına alacak ve kapsayıcı demokrasiyi destekleyecek çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Darbe girişiminin en önemli pozitif sonucu toplumdaki çeşitli grupların sivil iradenin tartışılmaz bir norm olduğu konusunda vardıkları uzlaşıdır. Çalıştay ortaya çıkan fırsatları keşfedip, diyaloğu güçlendirerek bu nadir birlik atmosferinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya çalışmıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Ortadoğu'da Değişen Jeopolitik Dengeler ve Oluşan Düzen: Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecekten Beklentiler

İPM, Japonya’dan Sasakawa Barış Vakfı ve Singapur Ulusal Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nün birlikte organize ettiği “Ortadoğu’da Değişen Jeopolitik Dengeler ve Oluşan Düzen: Karşılaşılan Sorunlar ve Gelecekten Beklentiler (Changing Geopolitics and the Emerging Order of the Middle East: Challenges Ahead, What the Future Holds)” başlıklı konferans 12 Ocak 2017 tarihinde Singapur Ulusal Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde gerçekleşti.