TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Etkinlikler icon down

AB'nin Sınırını Dışsallaştırması: Taliban Yönetimindeki Afganistan'dan Göçün Etkileri

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamında 2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Karolina Augustova'nın girişimiyle Aston Üniversitesi ile ortak düzenlenen "AB'nin Sınırını Dışsallaştırması: Taliban Yönetimindeki Afganistan'dan Göçün Etkileri başlıklı yuvarlak masa toplantısı 17 Mart'ta gerçekleşti.

Medya için Yazmak

Girişim tarafından düzenlenen “Medya için Yazmak (How to Write for Media)” başlıklı çalıştay, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş ve Michael Thumann’ın yürütücülüğüyle 14 Kasım 2019’da Adahan İstanbul’da gerçekleşti.

Yerelde Potansiyeli Keşfetmek: Türkiye'de Yerel Gençlik Politikalarını Geliştirmek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Annegret Warth’ın Gençlik Örgütleri Forumu ve Friedrich Ebert Stiftung ile birlikte AGÜ Gençlik Fabrikası, Nilüfer Gençlik Meclisi, Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ve Yereliz (Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği)’nin desteğiyle düzenlediği “Yerelde Potansiyeli Keşfetmek: Türkiye’de Yerel Gençlik Politikalarını Geliştirmek (Exploring Potential at the Local Level: Fostering Local Youth Policy in Turkey)” konulu çalıştay, 2-4 Kasım 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

Türkiye'de Belediye Düzeyindeki İklim Eyleminin Zorlukları için Birlikte Çözüm Üretmek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in düzenlediği "Türkiye’de Belediye Düzeyindeki İklim Eyleminin Zorlukları için Birlikte Çözüm Üretmek" çalıştayı, 17 Ekim 2019 tarihinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Karbon Azaltım Hedeflerine Ulaşmak için Var Olan Konutları Güçlendirmenin Zorlukları

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Ender Peker’in Glasgow Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Karbon Azaltım Hedeflerine Ulaşmak için Var Olan Konutları Güçlendirmenin Zorlukları” çalıştayı, 10 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İlkokullarda Mülteciler için Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırma Çalıştayı

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Joanna Krzeminska’nın düzenlediği “İlkokullarda Mülteciler için Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırma (Primary Schools and Refugee Inclusion: Improving Social Cohesion in Schools with Art, Cultural & Civil Partners in the Community)” başlıklı çalıştay, 19 Haziran 2019’da İKSV Alt Kat’ta gerçekleşti.

Çalıştay, Eğitim Reformu Girişimi’nden Burcu Meltem Arık, Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’ndan Ebru Kılıç Arguç ve Tulane Üniversitesi’nden Zülal Fazlıoğlu Akın’ın bilgilendirme sunumlarıyla başladı.

İyi uygulamalar sunumları ise İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, Small Projects Istanbul/ Zeytin Ağacı Derneği, Koç Üniversitesi KUGlobalAid Gönüllüleri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Çağdaş Drama Derneği, Yuva Derneği / Goethe Institute ve Maya Vakfı tarafından yapıldı.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2019

Dördüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ağva Robin’s Nest Eco Resort’ta gerçekleşti. Etkinlik, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü Pelin Oğuz ve Stiftung Mercator Projeler Ofisi Yöneticisi Daniel Grütjen’in konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik süresince Ofer Engel ve Taha Yasseri ile Çiğdem Bozdağ modaratörlüğünde “Yapay Zeka ve Yönetim (Artificial Intelligence and Governance)” tartışması, Ricardo Leizaola ile “Sosyal Bilimlerde Görsel-İşitsel Malzeme Kullanımı (Audiovisuals in Science)” çalıştayı, Christian Reichel ile “Yeni Zorluklar Karşısında Yeni Metotlar: Antroposen Döneminde Yerel Çevre Bilgilerinin Karma Haritalandırılması (New methods for new challenges: Hybrid mapping of local environmental knowledge in the time of the Anthropocene)” çalıştayı, Tuygun Oruç ile yoga seansı, Haluk Mert Bal ile “Medya ve Aktivizm (Media and Activism)” üzerine bir kahve sohbeti ve Cihan Baysal Uzunçarşılı ile “Türkiye Bağlamında Kent Hakkı (The Right to the City in the Turkish Context: Urban Movements, Neighborhoods and the Gezi Uprising)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2018

Üçüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Village Park Polonezköy’de gerçekleşti. Etkinlik Direktör Fuat Keyman ve Denge Denetleme Ağı’ndan Dilek Ertükel’in konuşmalarıyla başladı. Etkinlik süresince Leilani van Rheenen ile “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” çalıştayı, Pieter Verstraete ile “Toplumsal Araştırmada Tiyatro (Theatre in Social Research)” çalıştayı, Burak Ülman ile “Şiddetsiz İletişim (Non-Violent Communication)” çalıştayı ve Tonguç Çoban ile “Türkiye Barometresi (Turkey Barometer)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Türkiye'de ‘Toplum Merkezleri': Göç Bağlamında Tarih, Uygulamalar ve Vizyonlar

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in düzenlediği “Türkiye’de ‘Toplum Merkezleri’: Göç Bağlamında Tarih, Uygulamalar ve Vizyonlar (‘Community Centers' in Turkey: Histories, Practices and Visions in a Migration Context)” çalıştayı 27-28 Nisan 2018’de Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Başkalarıyla Yaşamak: Vatandaşlık Politikalarında Kültürel Çoğulculuğu Teşvik Etmek

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Başkalarıyla Yaşamak: Vatandaşlık Politikalarında Kültürel Çoğulculuğu Teşvik Etmek (Living with Others: Fostering Cultural Pluralism through Citizenship Politics)” çalıştayı 15 Mart 2018’de Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleşti. Çalıştay, çeşitlilik ve çoğulculuğun teşviki ve yeni gelenlerin toplumlara katılımı ile ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getirdi.