TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EVREN BALTA icon down
Evren Balta
Evren Balta
Kıdemli Uzman

Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacıdır. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. Yüksek Lisansını ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi School of International and Public Affairs bölümünde ikinci bir yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2007 yılında CUNY- The Graduate Center’da (New York ABD) “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı doktora tezi ile Siyaset Bilimi alanında aldı. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti (İ. Akça ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010); Küresel Siyasete Giriş (İletişim Yayınları, 2014) ve Kuşku ile Komşuluk : Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler (G. Özcan ve B. Beşgül ile birlikte, İletişim Yayınları, 2017) adlı derlemeleri ve Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012), Tedirginlik Cagi (İletişim Yayınları, 2019) ve Amerikan Pasaportu: Ulusotesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (UPenn Press 2020, O. Altan-Olcay ile birlikte) isimli kitapları mevcuttur. Çalışmaları karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında yoğunlaşmaktadır. Dr. Balta’nın araştırmaları Fulbright, Mellon Vakfı, Social Science Research Council, American Association for University Women ve TUBİTAK tarafından desteklenmiştir. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce 2017 yılında Institute for Human Sciences (Viyana, Avusturya, 2017) Küresel Diyalogda Rusya Programında araştırmacı ve New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programında (2017-2018, New York, ABD) Fulbright desteği ile misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Pandemi Sırasında Normatif Zorluklar: Türkiye ve Rusya'da COVID-19 Verileri

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Pandemi Sırasında Normatif Zorluklar: Türkiye ve Rusya'da COVID-19 Verileri (Normative Challengers During A Pandemic: Covid-19 Reporting in Turkey and Russia)" başlıklı politika notu Ekim 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Kıdemli Uzman Evren Balta ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek (Turkey, Russia and the West: Reassessing Persistent Volatility, Asymmetric Interdependence, and the Syria Conflict) başlıklı raporu yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Squid Game ve Düşündürdükleri

Salgın ve Toplum - "NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi"

15 Haziran 2021

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri

Evren Balta ve Nebi Sümer ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Pandemide Risk Algısı, Tedirginlik ve Davranışsal Uyum

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

2021'e Dair Olasılıklar ve Beklentiler

Salgın ve Toplum - "Psikoloji Kıyıya Vurunca"

1 Aralık 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

"Bir Başkadır": Kesişen Dünyalar ve Kutuplaşma

"The End of the Western Model" - Pankaj Mishra ve Evren Balta

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen “The End of the Western Model” başlıklı webinar, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın katılımıyla, Kıdemli Uzman Evren Balta moderatörlüğünde 20 Ekim 2020'de gerçekleşti.

Pankaj Mishra söyleşisini okumak için tıklayınız (İngilizce).

Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Michael Thumann ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nationalism and the Global Pandemic

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Dijitalleşen Post-Korona Dünyada Potansiyeller ve Riskler”

22 Haziran 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Normalleşme Sürecinde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

8 Haziran 2020

Türkiye, Rusya ve Batı: 1945'ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: 1945’ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek” webinarı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Behlül Özkan, Kıdemli Uzman Evren Balta, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Onur İşçi ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in katılımıyla 15 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandemi Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

27 Nisan 2020

Koronamilliyetçilik

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Koronamilliyetçilik" başlıklı yazısı 18 Nisan 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

13 Nisan 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Küresel Salgın Döneminde Tedirginlik

Hızlı Kaçarsan da COVID-19 Yakalar

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Hızlı Kaçarsan da COVID-19 Yakalar" başlıklı yazısı 17 Mart 2020'de Perspektif'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye- Rusya İlişkilerinde Tarihi Güven(sizlik) Sorunu

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Türkiye- Rusya İlişkilerinde Tarihi Güven(sizlik) Sorunu" başlıklı yazısı 21 Şubat 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kara Vebadan Koronavirüse Küreselleşme

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Kara Vebadan Koronavirüse Küreselleşme" başlıklı yazısı 10 Şubat 2020'de UİK Panorama'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Evren Balta ve Michael Reynolds ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Turkey, Russia, and the West

Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler

İPM, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) ve diaNEOsis Research and Policy Institute tarafından ilk ortak Yunan-Türk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sunmak ve tartışmak üzere düzenlenen "Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler" başlıklı toplantı 26 Ekim'de gerçekleşti.

Anket verisine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği (Turkey, Russia, and the West: Historical Perspectives, Current Dynamics, and Future Prospects)” konferansı, 21 Şubat 2020'de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak: Bireyselden Kolektife Siyasal ve Toplumsal Bir Araç Olarak Hafıza

“Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak: Bireyselden Kolektife Siyasal ve Toplumsal Bir Araç Olarak Hafıza” başlıklı Sinema-Siyaset Buluşması 9 Haziran 2014'te İPM Karaköy'de gerçekleşti.