TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EVREN BALTA icon down
Evren Balta
Evren Balta
Kıdemli Uzman

Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacıdır. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. Yüksek Lisansını ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi School of International and Public Affairs bölümünde ikinci bir yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2007 yılında CUNY- The Graduate Center’da (New York ABD) “Rusya ve Türkiye’de Devlet Kapasitesi ve İç Çatışma” başlıklı doktora tezi ile Siyaset Bilimi alanında aldı. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti (İ. Akça ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010); Küresel Siyasete Giriş (İletişim Yayınları, 2014) ve Kuşku ile Komşuluk : Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler (G. Özcan ve B. Beşgül ile birlikte, İletişim Yayınları, 2017) adlı derlemeleri ve Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012), Tedirginlik Cagi (İletişim Yayınları, 2019) ve Amerikan Pasaportu: Ulusotesi Dünyada Ulusal Vatandaşlık (UPenn Press 2020, O. Altan-Olcay ile birlikte) isimli kitapları mevcuttur. Çalışmaları karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset alanlarında yoğunlaşmaktadır. Dr. Balta’nın araştırmaları Fulbright, Mellon Vakfı, Social Science Research Council, American Association for University Women ve TUBİTAK tarafından desteklenmiştir. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce 2017 yılında Institute for Human Sciences (Viyana, Avusturya, 2017) Küresel Diyalogda Rusya Programında araştırmacı ve New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programında (2017-2018, New York, ABD) Fulbright desteği ile misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

Türkiye'de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı

İPM Kıdemli Uzmanı Evren Balta ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Hatem Ete'nin "Türkiye'de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı" başlıklı raporu Mart 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

 

Pandemi Sırasında Normatif Zorluklar: Türkiye ve Rusya'da COVID-19 Verileri

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Pandemi Sırasında Normatif Zorluklar: Türkiye ve Rusya'da COVID-19 Verileri (Normative Challengers During A Pandemic: Covid-19 Reporting in Turkey and Russia)" başlıklı politika notu Ekim 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Kıdemli Uzman Evren Balta ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek (Turkey, Russia and the West: Reassessing Persistent Volatility, Asymmetric Interdependence, and the Syria Conflict) başlıklı raporu yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Gelecek Siyaseti

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Gelecek Siyaseti" başlıklı yazısı 6 Şubat 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Squid Game ve Düşündürdükleri

Salgın ve Toplum - "NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi"

15 Haziran 2021

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri

Evren Balta ve Nebi Sümer ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Pandemide Risk Algısı, Tedirginlik ve Davranışsal Uyum

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

2021'e Dair Olasılıklar ve Beklentiler

Salgın ve Toplum - "Psikoloji Kıyıya Vurunca"

1 Aralık 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

"Bir Başkadır": Kesişen Dünyalar ve Kutuplaşma

"The End of the Western Model" - Pankaj Mishra ve Evren Balta

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen “The End of the Western Model” başlıklı webinar, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın katılımıyla, Kıdemli Uzman Evren Balta moderatörlüğünde 20 Ekim 2020'de gerçekleşti.

Pankaj Mishra söyleşisini okumak için tıklayınız (İngilizce).

Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Michael Thumann ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nationalism and the Global Pandemic

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Dijitalleşen Post-Korona Dünyada Potansiyeller ve Riskler”

22 Haziran 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Normalleşme Sürecinde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

8 Haziran 2020

Türkiye, Rusya ve Batı: 1945'ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: 1945’ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek” webinarı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Behlül Özkan, Kıdemli Uzman Evren Balta, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Onur İşçi ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in katılımıyla 15 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandemi Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

27 Nisan 2020

Koronamilliyetçilik

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Koronamilliyetçilik" başlıklı yazısı 18 Nisan 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

13 Nisan 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Küresel Salgın Döneminde Tedirginlik

Hızlı Kaçarsan da COVID-19 Yakalar

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Hızlı Kaçarsan da COVID-19 Yakalar" başlıklı yazısı 17 Mart 2020'de Perspektif'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye- Rusya İlişkilerinde Tarihi Güven(sizlik) Sorunu

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Türkiye- Rusya İlişkilerinde Tarihi Güven(sizlik) Sorunu" başlıklı yazısı 21 Şubat 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kara Vebadan Koronavirüse Küreselleşme

Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Kara Vebadan Koronavirüse Küreselleşme" başlıklı yazısı 10 Şubat 2020'de UİK Panorama'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Evren Balta ve Michael Reynolds ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Turkey, Russia, and the West

Yunanistan ve Türkiye: Karşılıklı Görüşler - Üçüncü Dalga: Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkilere Yönelik Üçüncü Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Ortaya Çıkarmak

İPM, ELIAMEP ve diaNEOsis'in düzenlediği ''Yunanistan ve Türkiye: Karşılıklı Görüşler - Üçüncü Dalga: Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkilere Yönelik Üçüncü Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Ortaya Çıkarmak'' konferansı Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Ahmet Evin'in katılımıyla 21 Haziran'da gerçekleşti.  

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Sezon Finali: Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının sezon finali olan "Siyaset, Ekonomi, İklim, Kent Çalışmaları: Ne Görüyoruz?" başlıklı 109. bölümüne Evren Balta, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Ayşe Köse Badur, Nebi Sümer, Atila Eralp, Hatem Ete, Kamil Yılmaz ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Üçüncü Dünya Savaşı mı? Kıyamet mi?" başlıklı 102. bölümüne Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Gelecek Siyaseti" başlıklı 92. bölümüne Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Berk Esen ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Demokrasi-Otokrasi Ekseninde Küresel Siyaset" başlıklı 87. bölümüne Berk Esen ve Evren Balta katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler

İPM, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) ve diaNEOsis Research and Policy Institute tarafından ilk ortak Yunan-Türk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sunmak ve tartışmak üzere düzenlenen "Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler" başlıklı toplantı 26 Ekim'de gerçekleşti.

Anket verisine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Squid Game ve Düşündürdükleri" başlıklı 74. bölümüne Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız

İPM'nin Katkılarıyla Sezon Finali - "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla Sezon Final" başlıklı 69.. bölümüne Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Nebi Sümer, Fikret Adaman, Evren Balta ve Ümit Şahin‘di.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi" başlıklı toplantısı Fatih Ceylan, Fuat Keyman ve Evren Balta'nın katılımıyla 15 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri" başlıklı 59. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Evren Balta ve Nebi Sümer ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?” programının "Pandemide Risk Algısı, Tedirginlik ve Davranışsal Uyum" başlıklı 50. bölümüne Evren Balta ve Nebi Sümer katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?” programının "2021'e Dair Olasılıklar ve Beklentiler" başlıklı 43. bölümüne Fuat Keyman ve Evren Balta konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Psikoloji Kıyıya Vurunca"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Psikoloji Kıyıya Vurunca" başlıklı toplantısı Erdoğan Özmen, Nebi Sümer, Fuat Keyman, Evren Balta'nın katılımıyla 1 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "'Bir Başkadır': Kesişen Dünyalar ve Kutuplaşma" başlıklı 37. bölümüne Fuat Keyman ve Evren Balta katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

"The End of the Western Model" - Pankaj Mishra ve Evren Balta

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının 28. bölümüne Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Michael Thumann ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Dijitalleşen Post-Korona Dünyada Potansiyeller ve Riskler”

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin “Dijitalleşen Post-Korona Dünyada Potansiyeller ve Riskler” başlıklı toplantısı Alper Kaliber, Evren Balta, Fuat Keyman ve Yusuf Leblebici'nin katılımıyla 22 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Normalleşme Sürecinde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Normalleşme Sürecinde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak" başlıklı toplantısı Adil Sarıbay, Emre Erdoğan, Evren Balta ve Nebi Sümer'in katılımıyla 8 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Türkiye, Rusya ve Batı: 1945'ten Bugüne İşbirliği, Çatışma ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandemi Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Pandemi Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak" başlıklı toplantısı Emre Erdoğan, Evren Balta, Fuat Keyman ve Nebi Sümer'in katılımıyla 27 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin ilk bölümü Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta, Fuat Keyman ve Ümit Şahin'in katılımıyla 13 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Küresel Salgın Döneminde Tedirginlik" başlıklı 10. bölümüne Fuat Keyman ve Evren Balta katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Evren Balta ve Michael Reynolds ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının “Turkey, Russia and the West” başlıklı 4. bölümüne Evren Balta ve Michael Reynolds katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği (Turkey, Russia, and the West: Historical Perspectives, Current Dynamics, and Future Prospects)” konferansı, 21 Şubat 2020'de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak: Bireyselden Kolektife Siyasal ve Toplumsal Bir Araç Olarak Hafıza

“Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak: Bireyselden Kolektife Siyasal ve Toplumsal Bir Araç Olarak Hafıza” başlıklı Sinema-Siyaset Buluşması 9 Haziran 2014'te İPM Karaköy'de gerçekleşti.