TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EZGİ EDİBOĞLU icon down
Ezgi Ediboğlu
Ezgi Ediboğlu
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk lisans derecesini tamamladıktan sonra çevre hukuku alanında uzman avukat olarak çalışan Dr. Ediboğlu, Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına katılmıştır. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı'ndan YLSY bursu aldıktan sonra eğitimini askıya alarak İngiltere'ye taşınmış ve burada Aberdeen Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Hukuk Yüksek Lisans tezi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Paris Anlaşmasına odaklanmıştır. Doktora tezinde, çevreye duyarlı teknolojilerin transferinin olası hükümetler arası yöntemlerini tartışmıştır. Başlıca akademik çalışmaları, BM iklim değişikliği rejimi, uluslararası kurumlar ve uluslararası iklim değişikliği düzenlemelerinin bir diğer bileşeni olan çevreye duyarlı teknolojilerin transferi ile ilgilidir. Şu anda Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Proje: "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri"

Çevreye duyarlı teknolojilerin (ÇDT'ler) transferi, iklim değişikliğine karşı mücadelenin kritik bir bileşeni ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Paris Anlaşması taraflarının bir yükümlülüğüdür. BMİDÇS'nin bir tarafı olarak Türkiye, bu yükümlülüğü yerine getirme konusunda henüz net bir yol çizememiştir.

Bu proje, Türkiye'nin bu zorluğu nasıl aşabileceğini gösteren bir yol haritası çizmeyi hedeflemektedir. Projede ilk olarak, ÇDT'lerin transferine ilişkin uluslararası yasaların Türkiye'nin ilgili yerel yasaları ile uyumluluğu hakkında bir analiz yapılmasına odaklanacaktır. Ayrıca, ÇDT'lerin transferinin uluslararası yolları analiz edilecek ve Türkiye'deki aktörler için hangi uluslararası projelerin, mekanizmaların ve kurumsal çerçevelerin en uygun olduğu belirlenecektir. Türkiye'nin ÇDT'lerinin devrine ilişkin tespit edilen yasal ve pratik meseleler, konunun uluslararası hukuki arka planını Türk yasalarına bağlayacak ve paydaşlar için eyleme geçirilebilir çözümler geliştirecek bir yol haritasında ele alınacaktır. Önerilen yol haritasının faydasını göstermek için Almanya ve Türkiye arasındaki enerji teknolojilerinin transferine ilişkin bir vaka çalışması sunulacaktır.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler, Bölüm I: Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Transferi

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Ezgi Ediboğlu'nun "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler, Bölüm I: Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Transferi" başlıklı analizinin Türkçe çevirisi Ağustos 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler II: Türkiye'de Çevreye Duyarlı Teknoloji Transferi

2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı Ezgi Ediboğlu'nun "İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler II: Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Transferi (Technology for Combating Climate Change, Proposals for Turkey II: The Transfer of Environmentally Sound Technologies)" başlıklı analizi Mayıs 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

İklim Kafe Konuşmaları 21 - İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmibirincisi "İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi" 26 Ekim'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ezgi Ediboğlu Sakowsky ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.