TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

EZGİ EDİBOĞLU icon down
Ezgi Ediboğlu
Ezgi Ediboğlu
2021/22 Mercator-İPM Araştırmacısı

İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk lisans derecesini tamamladıktan sonra çevre hukuku alanında uzman avukat olarak çalışan Dr. Ediboğlu, Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına katılmıştır. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı'ndan YLSY bursu aldıktan sonra eğitimini askıya alarak İngiltere'ye taşınmış ve burada Aberdeen Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Hukuk Yüksek Lisans tezi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Paris Anlaşmasına odaklanmıştır. Doktora tezinde, çevreye duyarlı teknolojilerin transferinin olası hükümetler arası yöntemlerini tartışmıştır. Başlıca akademik çalışmaları, BM iklim değişikliği rejimi, uluslararası kurumlar ve uluslararası iklim değişikliği düzenlemelerinin bir diğer bileşeni olan çevreye duyarlı teknolojilerin transferi ile ilgilidir. Şu anda Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Proje: "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri"

Çevreye duyarlı teknolojilerin (ÇDT'ler) transferi, iklim değişikliğine karşı mücadelenin kritik bir bileşeni ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Paris Anlaşması taraflarının bir yükümlülüğüdür. BMİDÇS'nin bir tarafı olarak Türkiye, bu yükümlülüğü yerine getirme konusunda henüz net bir yol çizememiştir.

Bu proje, Türkiye'nin bu zorluğu nasıl aşabileceğini gösteren bir yol haritası çizmeyi hedeflemektedir. Projede ilk olarak, ÇDT'lerin transferine ilişkin uluslararası yasaların Türkiye'nin ilgili yerel yasaları ile uyumluluğu hakkında bir analiz yapılmasına odaklanacaktır. Ayrıca, ÇDT'lerin transferinin uluslararası yolları analiz edilecek ve Türkiye'deki aktörler için hangi uluslararası projelerin, mekanizmaların ve kurumsal çerçevelerin en uygun olduğu belirlenecektir. Türkiye'nin ÇDT'lerinin devrine ilişkin tespit edilen yasal ve pratik meseleler, konunun uluslararası hukuki arka planını Türk yasalarına bağlayacak ve paydaşlar için eyleme geçirilebilir çözümler geliştirecek bir yol haritasında ele alınacaktır. Önerilen yol haritasının faydasını göstermek için Almanya ve Türkiye arasındaki enerji teknolojilerinin transferine ilişkin bir vaka çalışması sunulacaktır.