TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

FUNDA TEKİN icon down
Funda Tekin
Funda Tekin
2023 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Funda Tekin, Institut für Europäische Politik (IEP), Berlin'de direktör olarak görev yapmaktadır. Daha önce Türkiye ve Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi'nde (CETEUS) direktör yardımcısı, Centre International de Formation Européenne'de kıdemli araştırmacı ve IEP'de kıdemli araştırma danışmanı olarak görev yapmıştır. Köln Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında doktora derecesine sahip olan Funda Tekin'in araştırmaları farklılaştırılmış entegrasyon, özgürlük, güvenlik ve adalet alanı, AB-Türkiye ilişkileri, hukukun üstünlüğü, Avrupa değerleri, Avrupa'nın geleceği ve AB'nin genişlemesi konularına odaklanmaktadır. Tekin, Trans European Policy Studies Association (TEPSA) ve Europäische Bewegung Deutschland'ın yönetim kurulu üyesi, Arbeitsstelle europäische Jugendpolitik am Deutschen Jugendinstitut'un akademik konsey üyesi, üç ayda bir yayımlanan Integration dergisinin yayın kurulu üyesi ve Nomos-Book Series Turkey and European Union Studies'in eş editörüdür. Ocak 2023'te AB kurumsal reformları konusunda uzmanlardan oluşan Fransız-Alman çalışma grubunun üyeliğine atanmıştır ve AB-Türkiye İlişkileri Daimi Grubu "Türkiye Köprüsü"nün eş üyesidir.