TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

GABRİELE CLOETERS icon down
Gabriele Cloeters
Gabriele Cloeters
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Gabriele Cloeters, Hamburg Üniversitesi’nde Türkoloji ve tarih okudu. “Feminist Medyanın Olmadığı Alanlarda Cinsiyet Temelli Şiddet Algısı” başlıklı araştırma tezini yazdı. Cloeters, araştırmasında, 1980’den günümüze  Türkiye’de feminist gazetelerin kadına karşı şiddet hakkındaki tartışmalarına odaklandı. Çalışma, Cloeters’in Türkoloji departmanından araştırma bursuna sahip olduğu Hamburg Üniversitesi’nin Cinsiyet Eşitliği Fonu tarafından desteklendi. Cloeters, mevcut entegrasyon problemleri ve iltica politikaları ile birlikte Türkiye’deki azınlık politikalarıyla ilgilenmektedir.

Cloeters, mülteci entegrasyonu ve Almanya’da feminist politikalara destek için gönüllü çalışmalar yürüttü. St. Pauli futbol kulübünün üyesi olarak mültecilerin spor ile sosyal entegrasyonunu hedefleyen taraftar projelerinin parçası oldu. Kenya’da bir kadın futbol takımı ile birlikte kadınların spor faaliyetlerine katılım hakkını sağlamayı hedefleyen bir ortaklık projesine katıldı. Projeleri halkı daha makul entegrasyon politikalarını desteklemeye teşvik etmektedir.

Proje: “Türkiye’deki Suriyeli Göçünün Toplumsal Cinsiyet Boyutu: Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Kadın Göçmenlere Yaklaşımları”

Zorunlu göç, özellikle Suriyeli göçmen kadınları savunmasız bir konuma düşürmektedir. Kendi toplumlarının ve Türk toplumunun ataerkil yapısı dolayısıyla bulundukları dezavantajlı konum, tecavüz, cinsel taciz ve aşırı yoksulluk dahil olmak üzere şiddetin çeşitli boyutlarına maruz kalmalarına sebep olmaktadır.

Bu proje, deneysel yöntemler, toplumsal cinsiyet temelli güvensizlik duygusuna yaklaşımların dayandığı tarihsel temeller ve kesişimsel feminist teoriyi kullanarak, Sivil Toplum Kuruluşlarının göçmen destek servislerinde kadın göçmenlerin özel konumunu dikkate almaları konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Proje, ayrıca kadın göçmenlerin karar alma süreçlerine dahil edilip edilmediğini ve uluslararası camiada özellikle kadın göçmenlere destek için çalışan bir ağ olup olmadığını araştıracaktır.

Projenin kapsamlı hedefi, politikacılara ve ilgili kişilere göçmenlere yaklaşımda cinsiyet hassasiyetiyle oluşturulmuş somut öneriler sunabilmektir. İkincil hedeflerde Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirmek, ortak eylem stratejileri geliştirmek ve akademik alışverişi teşvik etmek yer almaktadır. Kriz ve göçmenlik algılarını cinsiyet hassasiyeti çerçevesinden oluşturarak kadınların temel insani hakları ve güvenliği geliştirilebilir, aynı zamanda göçmen entegrasyonunda etkin uzun vadeli teşebbüsler oluşturabilir.

Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul'daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Gabriele Cloeters ve Souad Osseiran'ın Cinsiyet Duyarlı Bir Perspektiften İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetine Erişimi (Healthcare Access for Syrian Refugees in Istanbul: A Gender-Sensitive Perspective) başlıklı raporu Ocak 2019’da yayınlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Raporun Arapça çevirisini indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker'in Türkiye’deki Suriyeliler  başlıklı kitapçığı Ekim 2018’de yayımlandı.

Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapçık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, eğitim, işgücü/istihdam, toplumsal cinsiyete ilişkin konular, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

Genç Akademisyenler Konferansı: Türkiye'de Göç, Sosyal Dönüşüm ve Kapsayıcılık

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Gabriele Cloeters ve Souad Osseiran’ın düzenledikleri “Türkiye’de Göç, Sosyal Dönüşüm ve Kapsayıcılık (Migration, Social Transformation and Differential Inclusion in Turkey)” konferansı 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde SALT Galata’da gerçekleşti.

Konferansın “Adsız Siyah ve Kahverengi Bedenler: Avrupa’nın Ölümcül Sınırının Üretici Gücü (Anonymous Black and Brown Bodies: The Productive Power of Europe’s Deadly Border)” başlıklı ana konuşması ise Houston Üniversitesi’nden Prof. Nicholas de Genova tarafından 5 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de yapıldı.

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Bakış Açısı

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters tarafından düzenlenen “Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Bakış Açısı (Healthcare Access for Syrian Refugees: A Gender-Sensitive Perspective)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 4 Mayıs 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.