TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Projeler icon down

Gelecek Hakkı Programı

Gelecek Hakkı Programı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından iklim eyleminin hak temelli bir zeminde tartışılmasını sağlamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek ve iklim eyleminde insan ve doğa hakları söylemini güçlendirmek amacıyla kuruldu. Programın amaçları arasında hak temelli iklim eylemiyle ilgili akademik çalışmaların desteklemesi, yayınlar yapılması, konferans ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler aracılığıyla konuyla ilgili akademinin ve sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesi, uygulama projeleri ve yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla yapılacak iş birliği yoluyla iklim politikalarının yapım sürecinde hak temelli perspektifin geliştirilmesi yer alıyor. 

 

Detaylı bilgi için lütfen program websitesini ziyaret edin.