TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

GERALD KNAUS icon down
Gerald Knaus
Gerald Knaus
2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Global Turkey in Europe II: Türkiye-AB İlişkilerinde Enerji, Göç, Sivil Toplum ve Vatandaşlık Konuları

(Eylül 2013 - Nisan 2014)

Bu kitap, AB ve Türkiye'nin bu politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğini araştırmaktadır ve bu nedenle dünyada ortak bir Türkiye-Avrupa geleceğinin şekillendirilmesi konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

AB-Türkiye İlişkileri: Vize Atılımı?

European Stability Initiative (ESI) Kurucu Başkanı ve Harvard Kennedy School Carr Center for Human Rights Araştırmacısı Gerald Knaus'un "AB-Türkiye İlişkileri: Vize Atılımı? (EU-Turkey Relations: A Visa Breakthrough?)" başlıklı politika notu Mart 2014'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

En Önemli İlişki: Almanya’nın Şüpheleri ve Türkiye-AB Katılım Süreci

European Stability Initiative (ESI) Kurucu Başkanı ve Harvard Kennedy School Carr Center for Human Rights Araştırmacısı Gerald Knaus ve ESI analisti Christian Altfuldisch'un "En Önemli İlişki: Almanya’nın Şüpheleri ve Türkiye-AB Katılım Süreci (The Pivotal Relationship: German Doubts and the Turkish-EU Accession Process)" başlıklı yorum yazısı Mart 2013'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

Müzakerelerin Ötesinde Avrupa'da Türkiye'nin Geleceği

Panelde, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut tıkanmanın aşılması için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği dahilinde ve ötesinde çözümleri keşfetmenin yolları tartışıldı. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde düzenlenmiştir.

Politikalarla Bağıntılı Araştırma Yapma ve Savunma

2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Gerald Knaus’un düzenlediği, “Politikalarla Bağıntılı Araştırma Yapma ve Savunma (Effective Policy Relevance and Advocacy)” başlıklı çalıştay, 20 Mart 2017 tarihinde ESI Berlin ofisinde gerçekleşti. Çalıştay, teorik araştırmanın ve edinilen bilgilerin, geliştirilen politikalarla nasıl bağdaştırılabileceğini ve alınan politik kararlar üzerinde nasıl etkili olabileceğini tartışmak amacıyla Stiftung Mercator bünyesindeki veya ortak kurumlardaki, koordinatör ve yöneticileri bir araya getirdi.

Etkili Politika Yazısı Üretme ve Savunması

2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Gerald Knaus’un düzenlediği “Etkili Politika Yazısı Üretme ve Savunma (Effective Policy Writing and Advocacy)” başlıklı çalıştay, Mercator-İPM Araştırmacılarının da katılımıyla, 22- 23 Kasım 2016 tarihlerinde ESI İstanbul ofisinde gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

Girişim’in düzenlediği “15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı (Turkey-EU Relations in the Post-July 15 Era: A Needed Cooperation and Collaboration)” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Direktör Fuat Keyman ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Ruprecht Polenz, Nilüfer Göle ve Gerald Knaus’un katılımıyla, 10 Ekim 2016 tarihinde The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

Müzakerelerin Ötesinde Avrupa'da Türkiye'nin Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Avrupa Birliği ve Global Research Association tarafından birlikte düzenlenen “Müzakerelerin Ötesinde – Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği(Beyond Chapters: The Future of Turkey in Europe)” başlıklı uzman yuvarlak masa toplantısı 18 Kasım 2014’te TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlendi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ORSAM Başkanı Şaban Kardaş başkanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Burak Erdenir, European Stability Initiative Başkanı Gerald Knaus ve Ifo Center for International Economics Müdür Yardımcısı Erdal Yalçın’ın konuşmacı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın tartışmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

Almanya Seçimleri ve AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği

Girişim tarafından düzenlenen “Almanya Seçimleri ve AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği (The German Elections and the Future of EU-Turkey Relations)” başlıklı panel Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ruprecht Polenz, Gerald Knaus ve Ebru Turhan’ın panelist olarak katılımıyla 22 Ocak 2014’te İPM Karaköy’de gerçekleşti.