TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

GÖKÇE UYSAL icon down
Gökçe Uysal
Gökçe Uysal
2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı

gokce.uysal@eas.bau.edu.tr

Gökçe Uysal, Türkiye’deki işgücü piyasaları, eğitim ve kişisel tasarruflar üzerine çalışan bir ekonomisttir. İşgücü piyasası üzerine çalışmaları kadınlar, gençler ve mülteciler gibi dezavantajlı gruplar üzerine odaklanmıştır. Son zamanlarda, Türkiye’de işgücü piyasasındaki Suriyelilerle ve onların bu piyasalara erişimlerinin nasıl kolaylaştırılabileceği üzerine bir araştırma yürütmüştür. Ayrıca, Türkiye’de işgücü piyasaları ve hanehalkı tasarrufları ile bağlantılı olarak eğitim üzerine de çalışmaktadır. Makaleleri the Journal of Economic Growth, Social Indicators Research, the International Journal of Educational Development gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Uysal, Rochester Üniversitesi’nden doktora ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Lisans derecesini ise Galatasaray Üniversitesi’nden almıştır. Uysal, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam’da çalışmaktadır.

Proje: “Mültecilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya Birbirinden Ne Öğrenebilir?”

Suriye’de çatışma başladığından bu yana, 5.6 milyon Suriyeli evlerini terk etti. Birçoğu komşu ülkelerde kalırken bazıları Avrupa’ya gitti. Halihazırda, mültecilerin gerekli belgelere sahip olmama ihtimali yüksek ve sosyal ve ekonomik entegrasyonu elde edebilmek için önemli bir beceri olan ev sahibi ülkenin dilini konuşma ihtimalleri düşük olduğu için işgücü piyasalarına entegrasyonları benzersiz zorluklar arz etmektedir. Dolayısıyla, iş bulmak, özellikle kayıtlı istihdam bulmak hayli zorlayıcıdır. Bu, büyük bir çoğunluğunun hayatını sürdürmek için çalışması gerektiğinden mültecileri yoksulluk ve sosyal ayrımcılığa karşı daha duyarlı hale getirmektedir.

Türkiye’de neredeyse dört milyon, Almanya’da ise yaklaşık bir milyon Suriyeli olduğu göz önüne alınırsa, bu projenin temel amacı zorunlu göçün işgücü piyasalarına entegrasyona olan etkilerini incelemektir. Almanya’nın gönüllü ve zorunlu göçle olan geçmiş tecrübelerinin kapsamlı bir analizini yapacak olan bu proje, işe yarayan ve yaramayan politikaları tespit etmeyi amaçlamaktadır. İkinci aşamada, Türkiye ve Almanya’da göçmen işçilerin karşılaştığı işgücü piyasasındaki ayrımcılık, özgün bir veri seti kullanılarak incelenecektir.

COVID-19 Pandemisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Ev İşlerini Kim Yaptı? Çocuklara Kim Baktı?

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Aysun Hızıroğlu Aygün ve Bocconi Üniversitesi doktora öğrencisi ve araştırmacısı Selin Köksal'ın "COVID-19 Pandemisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Ev İşlerini Kim Yaptı? Çocuklara Kim Baktı?" başlıklı politika notu Mart 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

 

COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal ve BETAM Araştırma Asistanları Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin’in “COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?” başlıklı politika notu Haziran 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

İstanbul'daki Tekstil Sektöründe Suriyeli İşçiler ve Kayıtdışılık

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal ve bağımsız araştırmacı Engin Volkan’ın “İstanbul'daki Tekstil Sektöründe Suriyeli İşçiler ve Kayıtdışılık (Syrian Workers and Informality in the Textile Sector in Istanbul)” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Covid19 Pandemisi ve Türkiye'de Hanelerin Korunması

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal’ın “Covid19 Pandemisi ve Türkiye'de Hanelerin Korunması” başlıklı politika notu Nisan 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Gökçe Uysal ve Menekşe Tokyay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Pandemide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırılgan Gruplar

Salgın ve Toplum - "Hayat Pahalılığı, İşsizlik, Sosyal Güvenlik"

23 Şubat 2021

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?
 

Kamil Yılmaz ve Gökçe Uysal ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Koronavirüs Salgını Döneminde Ekonomi ve İşgücü

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2019/20 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Andrea Weiss, Sinan Erensü, Ellen Kollender, Akgün İlhan, ve Gökçe Uysal aramıza katıldılar. 

Andrea Weiss | Bakü-Tiblis-Kars Trenyolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısında Türkiye’nin Rolü

Sinan Erensü | Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Dönüşümünde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Olasılıkları

Ellen Kollender | Zorunlu Göç Dönemlerinde Kapsayıcı Eğitim Üzerine Sivil Toplum Aktörlerinin Görüşleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri

Akgün İlhan | İklim Değişikliği Çağında Türiye’deki Şehir Suyu Talep Yönetimi Olasılıklarını İzlemek: İstanbul ve Berlin’den Ders Çıkarmak

Gökçe Uysal | Mültecilerin İşgücüne Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya birbirinden ne öğrenebilir?

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.