TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

GÜLCİHAN ÇİĞDEM OKAN icon down
Gülcihan Çiğdem Okan
Gülcihan Çiğdem Okan
Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Sorumlusu

Gülcihan Çiğdem Okan, Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Sorumlusu’dur. 2011 yılında, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Gülcihan, Yüksek Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Programı’ndan almıştır. Lisans eğitimi sırasında kısa süreli stajyer olarak IKEA’da çalışıp; Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve Young Guru Akademi’de gönüllü olarak yer almıştır. 2010 yılında Amsterdam Üniversitesi’ne Erasmus öğrencisi olarak gitmiştir. Gülcihan’ın yüksek lisans eğitimi süresince öne çıkan çalışmaları arasında “Youth for Habitat için Arabuluculuk Eğitimi” ve “İşyerinde Uyuşmazlık Çözümü Çalıştayı”nda eğitmenlik, Türk ve Amerikalı öğrenciler arasında inançlar-arası diyalog çalışması ve “Savaş, Travma ve Gerçeklik: Afgan Kadınların Türkiye’deki Durumu” başlıklı İPM raporunun ortak yazarı olması yer almaktadır. Ek olarak, 2012 yılında, “Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve İnsan Güvenliği” üzerine Bosna’da gerçekleştirilen bir saha çalışmasında yer almış ve çalışmanın çıktılarının sunumuna katkı sağlamıştır.

Savaş, Travma ve Gerçeklik: Afgan Kadınların Türkiye'deki Durumu

Kıdemli Uzman Teri Murphy, Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Sorumlusu Gülcihan Çiğdem ve Süheyla Nurlu'nun Savaş, Travma ve Gerçeklik: Afgan Kadınların Türkiye’deki Durumu (War, Trauma, and Reality: Afghan Women’s Plight in Turkey) başlıklı raporu Ocak 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.