TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkımızda icon down

22 Kasım 2020

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2020/21 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik aramıza katıldılar.

Araştırmacılarımızın projelerinin ve araştırmalarının tanıtıldığı videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Ahmet Atıl Aşıcı | İklim Kriziyle Mücadelede Türkiye için Yeşil Yeni Düzen

David Samuel Williams | Ulusal Uyum Eylem Planları Savunmasız Toplulukları Nasıl Ele Almalı ve Değerlendirmeli

Elena Dück | Eğitimde Uluslararası İş birliği: Sürdürülebilir Dış Politika için bir Mihenk Taşı

Jan Schierkolk | AB-Türkiye Belediye İş Birliğinde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi

Karolína Augustová | AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri

Michael Kaeding | Türkiye’nin AB Ajanslarına (Geliştirilmiş) Katılımı: Farklılaştırılmış Avrupa Birliği’nde Olası Üyelik içim Alternatif Mekanizma

Özge Geyik | İklim Değişikliği ve Beslenme Sürdürülebilirliği: İklim Değişikliği, Gıda Üretimi ve Halk Sağlığı Beslenme Hedeflerinin Uyumlaştırılması

20 Kasım 2020

Webinar Serisi: “Salgın ve Toplum”

İstanbul Politikalar Merkezi'nin "Salgın ve Toplum" adlı webinar serisi, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için her Salı saat 15.00'te yayınlanıyor. 

Programın bölümlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

19 Ekim 2020

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

06 Ekim 2020

Medyascope: “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin Medyascope ile Pelin Oğuz’un moderatörlüğünde gerçekleştirdiği Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye? programı, her hafta Perşembe günü 17:00’de yayınlanmaya devam ediyor.

Programın bölümlerine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 

01 Ekim 2020

Konferans Bildiri Çağrısı: Climate Responsive Urbanism: Unpacking Water and Energy in Cities

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin 21-22 Mayıs 2021'de çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan "Climate Responsive Urbanism: Unpacking Water and Energy in Cities" başlıklı 2. Uluslararası Konferansı için konferans bildiri çağrısı açılmıştır.

800-1000 kelime arası olması gereken geniş özetler (İngilizce) teorik çerçeveyi, ampirik bulguları, metodolojik yaklaşımları ve alana genel katkıları içermelidir. Özetler aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir;

Konferans Bildiri Çağrısı E-Posta Adresi: urbanclimate@sabanciuniv.edu

Son Teslim Tarihi: 23 Kasım 2020

Konferans ve konferans bildiri çağrısı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız

07 Eylül 2020

Çalkantılı bir Dönemde Avrupa'nın Gücünü Tekrar Kavramsallaştırmak: Çekişme, Önem ve Sürdürülebilirlik (RENPET)

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, ortak olarak yer aldığı proje ile Jean Monnet Network Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in ortak olarak yer aldığı proje, Erasmus Plus Programı Jean Monnet Activities son çağrısında destek almaya hak kazandı. "Çalkantılı bir Dönemde Avrupa'nın Gücünü Tekrar Kavramsallaştırmak: Çekişme, Önem ve Sürdürülebilirlik" (RENPET-Reconceptualising European Power in an Era of Turmoil: Contestation, Relevance and Sustainability) projesi, Avrupa dış politikası alanında yapılan araştırmalarda küresel işbirliğini ve akademik diyaloğu geliştirmeye odaklanacak. Leiden Üniversitesi tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 11 ortak bulunuyor. Sabancı Üniversitesi proje ekibinde Senem Aydın-Düzgit ile beraber Kıdemli Uzman Meltem Müftüler-Baç da bulunuyor. 

10 Temmuz 2020

Araştırmacı Çağrısı: “Türkiye’de Karbonsuzlaşma Patikaları (Decarbonization Pathways for Turkey)” Projesi için Modelleme Çalışması

İstanbul Politikalar Merkezi, “Türkiye’de Karbonsuzlaşma Patikaları (Decarbonization Pathways for Turkey)” projesinin modelleme çalışması için Araştırmacı Çağrısını açmıştır. Bu proje, Türkiye ekonomisinin özellikle enerji sektöründe olmak üzere uzun vadede karbonsuzlaşması için bir tasarı sunmayı amaçlamaktadır. İlgili karbonsuzlaşma patikası, eşitlik ve uyum ilkelerine dayanarak Paris Anlaşmasında belirtilen 1.5-2 ° C küresel karbon bütçesine göre küresel emisyon azaltma çabalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi tarafından hazırlanacak raporda kullanılacaktır. Çalışmanın, araştırma başladıktan altı ay sonra tamamlanması beklenmektedir.

İlgili adayların niyet mektuplarını, veri ve metodoloji ile ilgili teknik önerilerini ve tüm çalışma ekibi üyelerinin özgeçmişlerini 30 Temmuz 2020 tarihine kadar ipcadmin@sabanciuniv.edu ve umit.sahin@sabanciuniv.edu adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

Çalışmanın Görev Tanım Belgesi için lütfen tıklayınız (İngilizce).

 

10 Temmuz 2020

Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar

Direktör Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar başlıklı kitap Haziran 2020'de Metis Kitap tarafından yayımlandı.

"Son on yılda Türkiye’nin %70’ten fazlası kentleşti, neoliberalleşmenin aşırı kalkınmacı ve tüketim odaklı anlayışı sonucunda kentler metalaştı, çevre kaygısı kâr ve ranta yenik düştü, demokratik ve katılımcı yönetim umudu merkeziyetçi anlayışla sönümlendi. Bununla birlikte Türkiye’nin kentleşmesi ve orta sınıflaşması Anadolu coğrafyasında belli duraklamalarla sürdü. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent, neoliberalleşmenin getirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri anlamak/anlamlandırmak açısından önemli bir olgu haline geldi ve neoliberalleşmenin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla baş etmek için alternatif arayışları ortaya çıktı. Bu arayışı en güzel ifade eden motto ‘kâr için değil insanlar için kentler’dir.

Biz bu tartışmayı Kayseri, Konya, Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa kentlerinde yapmaya çalıştık. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonraki Türkiye’nin anlaşılması ve iyi, adil, demokratik yönetimi için kent ve kentleşme sürecini çalışmak ve tartışmak gereksinimi olduğunu düşünüyoruz. Sekiz Kentin Hikâyesi’nin bu tartışmaya mütevazı bir katkı olarak okunmasını arzu ederiz."

30 Haziran 2020

COVID-19 Pandemisi Esnasında Suriyeli Tekstil İşçileri: Türkiye ve AB Arasında Yakın İşbirliği için Bir Örnek

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Jannes Tessmann’ın “COVID-19 Pandemisi Esnasında Suriyeli Tekstil İşçileri: Türkiye ve AB Arasında Yakın İşbirliği için Bir Örnek (Syrian Textile Workers Amid the COVID-19 Pandemic: A Case for Closer Cooperation between Turkey and the EU)” başlıklı politika notu Haziran 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

06 Mayıs 2020

Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek

2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Direktör Fuat Keyman’ın “Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek (A Fumbling or an Enabling European Union: Envisioning Multilateralism in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Mayıs 2020’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.