TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkında icon down

Hakkında

İklim değişikliği, İPM’nin son altı yıldır en görünür araştırma alanlarından biridir ve bu alanda kapasiteyi artırmaya, paydaşları bir araya getiren ağlar kurmaya, politikaları desteklemeye ve kamu bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. İklim politikalarının ayrılmaz bir parçası olan enerji politikası, düşük karbonlu kalkınma, Türkiye'nin enerji politikasındaki bölgesel rolü ve Türkiye'nin kömür politikaları konularını da iklim politikası son yıllarda çalışmalarımıza eklenmiştir. 2015 yılından beri Sabancı Üniversitesi’ni, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı’nda (COP) resmi olarak temsil edilmektedir. Bu kapsamda İPM olarak Varşova, Lima, Paris, Bonn, Katowice ve Madrid'deki son COP'lara katıldık. Ayrıca Doğa ve İklim ve İklim Kafe gibi aylık etkinlik serilerine devam ettik ve iklim eyleminin hak temelli bir zeminde tartışılmasını sağlamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek ve iklim eyleminde insan ve doğa hakları söylemini güçlendirmek amacıyla Gelecek Hakkı Programını kurulmuştur.