TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkında icon down

Hakkında

Çatışma Çözümü, Arabuluculuk ve Birlikte Yaşam, İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) ortak programıdır. Program, bu alanda araştırma yapılmasını, eğitim verilmesini, sivil kapasitenin güçlendirilmesini ve ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Program kapsamında hâlihazırda Ortadoğu ve Arap Baharı, barış inşası, göç ve mülteciler, arabuluculuk, Kürt meselesi ve Türkiye’nin demokratikleşmesinde çatışma çözümünün rolü gibi konulara odaklanılmaktadır.

Program, Dışişleri Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarıyla ortak çalışmaların yürütülmesine önem vermektedir. Aynı zamanda dünya çapında 7 sivil toplum kuruluşunun dahil olduğu bir konsorsiyum olan (daha önce Sivil Kapasite Ağı olarak bilinen) Barış Kapasitesi Ağı üyesidir. Ek olarak, SSBF Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü̈ yüksek lisans programı kapsamında öğrencilere staj ve saha araştırması olanağı tanımaktadır.