TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkında icon down

Hakkında

Kentleşme ve Yerel Yönetişim çalışma alanı İPM içinde yeni kurulmuş olmakla birlikte bu konudaki çalışmalar 2015 yılından beri devam etmektedir. İPM’nin gerçekleştirdiği kentleşme çalışmaları öncelikle BM’nin de ilan ettiği üzere dünyanın ve elbette Türkiye’nin artık bir “kent çağında” yaşıyor olmasından hareket etmektedir.  İPM’nin odaklandığı Anadolu kentleri özellikle 1980 sonrasında yükselen ve halen içinde yaşadığımız küreselleşme süreci ile birlikte ekonomik, toplumsal ve kentsel değişim süreçlerinden geçmekte olup yerel yönetişim alanında da yeni bir sürece doğru evrilmiştir. Kentlerimiz ayrıca kendi özel konumlarına göre göç ya da sosyo-ekonomik eşitsizlik gibi olgularla karşılaşmaktadır. Toplumsal yaşamın merkezinin artık tamamen kente taşınması bizi eski dönemlerden farklı bir kentleşme süreci ile yüzyüze bırakmıştır. Bu kapsamda İPM tarafından yürütülen kent çalışmaları, küreselleşme süreci ile birlikte meydana gelen siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimlerin yarattığı etkilerle birlikte Anadolu kentlerini hem karşılaştırmalı hem de her kentin kendi hikayesine yer verecek şekilde derinlemesine araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır.

 

İPM, bu başlık altında başta TÜRKONFED olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar yaparak kent-bölge bağlamında birbirinden farklı tarihsel arka plana sahip Anadolu kentlerini mercek altına almış, birden fazla rapor yayınlamıştır. Bu kapsamda ilk raporumuz Kent-Bölge Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler, Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye’sine başlığını taşımakta olup 2017 yılının Nisan ayında yayınlanmıştır. 12 kenti kapsayan bu rapor ikinci bir çalışmada derinleştirilmiş ve dört kente odaklanan yeni bir rapor daha hazırlanmıştır. Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu 2019 yılının Mayıs ayında bu alanda çalışan akademisyenler, yerel yönetimler ve karar alıcılar ile paylaşılmıştır. 2017 yılında “Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi isimli çalışma çatışma süreçlerinin kentsel yaşam ve kent ekonomisine olan etkilerini ayrıntılı biçimde araştırmıştır.

 

İPM, 2018 yılında “Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler” başlıklı projemiz TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın çağrıları kapsamında “Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler” çağrı başlığı altında desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

İPM, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük metropollerinden biri olan İstanbul üzerine “İstanbul Perspektifleri” başlığı altında şehirdeki kültürel değişimi kentleşme alanı altında inceleyen bir konuşma serisi yürütmektedir. 2018-19 döneminde başlayan “İstanbul Perspektifleri” söyleşi serisi 2019/20 döneminde devam etmekte, İstanbul kent mekanının dönüşümünü farklı yönleriyle ve farklı yöntemler kullanarak inceleyen araştırmacılarla söyleşiler gerçekleştirilmektedir.

 

İPM, kentleşme başlığı altında yürüttüğü çalışmalarla ortaya koyacağı bilimsel araştırma ve önerileri karar alıcılar, merkezi/yerel yönetimler ve yerel aktörlerle paylaşarak akademik literatüre ve yerel yönetişim aktörlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.