TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hakkında icon down

Hakkında

İPM’nin Demokratikleşme ve Kurumsal Reform başlığı altında çalışan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal/yerel düzeyde 296 sivil toplum örgütünün ve on binlerce destekçi ile takipçinin, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir harekettir. 2011 yılında yeni anayasa çalışmaları sırasında bir araya gelen Ağ, Temmuz 2012’den bu yana izleme, politika üretimi, kamuoyu oluşturma ve savunuculuk çalışmaları yaparak, Türkiye’nin demokratikleşmesinde vazgeçilmez olan denge denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. DDA, işleyen bir denge denetleme sistemi için reforma ihtiyaç duyulan yedi alanda çalışan “reform grupları” aracılığıyla faaliyet gösterir. Bu yedi reform alanı, anayasa, yasama, yürütme, yargı, medya, yerel yönetimler ve sivil toplumdur.

 

Bu alanda İPM'nin bir diğer projesi olan mecliste.org, Şubat 2016’da daha katılımcı ve şeffaf bir yasama sürecinin hayata geçirilebilmesi hedefiyle, bu sürecin tüm unsurlarının katkı sunabilmesi ve yararlanabilmesi için kurulmuş online bir platformdur. Kurulduğu günden bugüne pek çok kanun tasarısı ve teklifi hakkında dosya hazırlamış, TBMM gündemini takip etmiş ve meclis görev ve sorumlulukları hakkında takipçilerini bilgilendirmiştir.