TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

HANDE YALNIZOĞLU ALTINAY icon down
Hande Yalnızoğlu Altınay
Hande Yalnızoğlu Altınay
2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı

Hande Yalnızoğlu Altınay, Oxford Üniversitesi Küresel Tarih bölümünde son sınıf doktora adayıdır. Yüksek lisanısını da 2016 yılında aynı üniversitede Modern Ortadoğu Çalışmaları alanında tamamladı.

Araştırmaları tıp, çevre ve imparatorluk tarihinin kavşağında yer alır ve 19. yüzyıl Osmanlı Irak'ındaki salgın hastalıkların yönetimine odaklanır. Daha geniş araştırma ilgi alanı ise, Ortadoğu'da tıbbi beşeri bilimler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap eyaletlerinde sağlık ve hastalığın yönetimidir. 2022'de Oxford'daki Wellcome Etik ve Beşeri Bilimler Merkezi'nde tarih ve biyoetik üzerinde çalışan erken kariyer araştırmacıları arasında bir araştırma işbirliği girişimi olan CO-HAB'ın kurucu ortağıdır. Yüksek lisansı sırasında, Dahrendorf Programının Serbest Konuşma Tartışması projesinin sahibi ve tercümanıydı.

2010-13 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanlığı Danışmanı olarak görev yaptı. Bu sıfatla, Avrupa'da popülizmin yükselişi de dahil olmak üzere bir dizi meclis raporu hazırladı. 2012 yılında, Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz'den katılımcıları bir araya getiren ve önemli siyasi bir dönemde kadınlar için önem taşıyan konuları tartışmak üzere İstanbul'da CoE konferansı “Kadınların Siyasi ve Sosyal Güçlendirilmesi”nin düzenlenmesinden sorumluydu.

Proje:​“Osmanlı Hastalık Anlatılarında İklimin Rolü”

Bu proje, 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle kolera ve veba gibi salgın hastalıklar için hastalık anlatılarında iklimin önemli rolüne odaklanmaktadır. Sıcaklık, rüzgar ve yağmur gibi özellikler de dahil olmak üzere iklimin hem algıları hem de gerçekleri, Osmanlı hekimlerinin hastalık epidemiyolojisi tartışmalarında geniş ölçüde yer almaktadır.

Henüz yeterince gelişmemiş bir araştırma alanı olmayan iklime yapılan bu vurgu, hastalık nedenlerine yönelik çevresel açıklamalarda humoral pateloji teorisiyle uyumlu olarak vücut buluyordu ve hastalığın görüldüğü bir dönemde bulaşma teorisini tamamlayıcıydı ve bazen hastalıklar hem insan hem de insan dışı birçok potansiyel kaynağa sahip olduğunda onunla çelişiyordu. Dolayısıyla iklim, ideolojik konumlara dayanan çeşitli tıbbi argümanları desteklemek için kullanılabilecek soyut ve akışkan bir kavramdı.

İklim değişikliği ve COVID-19 pandemisiyle tanımlanan bir çağda, bu proje, iklim algılarının geçmişteki hastalık, sağlık ve esenlik anlayışlarını nasıl etkilediğine dair tarihsel soruları açmayı ve bu konuların mevcut yaklaşımımıza yol göstermesini amaçlamaktadır.